DSKP Download PDF DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2

Download PDF DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2

7
DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2
Download PDF DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2

Bahan Rujukan DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2 adalah sumber yang penting bagi guru-guru dan pelajar-pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam tentang kurikulum yang telah ditetapkan. Dalam artikel ini, kita akan melihat dengan lebih dekat apa itu DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2, fungsi-fungsinya, dan juga cara untuk memperolehnya secara percuma melalui muat turun.

Apa itu DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2?

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2 merupakan satu dokumen rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan panduan terperinci mengenai kurikulum Pendidikan Jasmani untuk pelajar tahun 2. Dokumen ini merangkumi matlamat, penilaian, dan strategi pengajaran yang sesuai untuk pembangunan fizikal dan pemahiran motor pelajar pada peringkat ini. Berikut adalah penerangan yang lengkap dalam bentuk bullet:

 • Matlamat: Menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk memperbaiki kesihatan fizikal, pemahiran motor, dan pengetahuan kesihatan.
 • Kandungan Kurikulum: Menyediakan kerangka kerja yang terperinci mengenai topik-topik yang perlu diajar, termasuk sukan, permainan tradisional, senamrobik, dan lain-lain.
 • Penilaian: Menetapkan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian pelajar dalam setiap objektif pembelajaran.
 • Strategi Pengajaran: Menyediakan panduan kepada guru-guru mengenai kaedah pengajaran yang efektif bagi mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2 mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Panduan Pengajaran: Memberikan panduan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkualiti.
 • Penilaian Pencapaian Pelajar: Menjadi rujukan untuk menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.
 • Rujukan Pentadbiran: Digunakan oleh pentadbir sekolah untuk memastikan kurikulum dilaksanakan dengan efektif.
 • Rujukan Ibu Bapa: Memberi maklumat kepada ibu bapa tentang apa yang dipelajari oleh anak-anak mereka dalam mata pelajaran ini.

Download DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2 Percuma

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 2 boleh dimuat turun secara percuma melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini membolehkan guru-guru dan pihak berkepentingan lain mendapatkan akses kepada dokumen tersebut dengan mudah untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Tujuan Pendidikan Jasmani Tahun 2

Pendidikan Jasmani Tahun 2 bertujuan untuk memperkenalkan konsep asas dan kemahiran motor kepada murid-murid. Guru perlu memberi tumpuan kepada:

 1. Pembangunan Kemahiran Asas: Guru perlu memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran asas seperti berlari, melompat, dan melempar.
 2. Pembinaan Kesedaran Kesihatan: Guru perlu mengajar murid-murid tentang pentingnya kesihatan fizikal melalui aktiviti fizikal yang menyeronokkan.
 3. Pembangunan Kerjasama dan Komunikasi: Guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk bekerjasama dalam aktiviti fizikal seperti permainan berkumpulan.
 4. Pembangunan Aspek Sosial: Guru perlu menggalakkan murid-murid untuk berinteraksi secara positif dengan rakan sebaya semasa aktiviti fizikal.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2

Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2 perlu dijalankan dengan pendekatan yang menyeronokkan dan bermakna bagi murid-murid. Kaedah yang boleh digunakan termasuklah:

 1. Pembelajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi ruang untuk mereka mencuba kemahiran yang dipelajari.
 2. Pengajaran Berperingkat: Guru perlu memastikan bahawa pengajaran dilakukan secara berperingkat, dengan memulakan dari tahap asas dan meningkatkan kesukaran mengikut kemajuan murid-murid.
 3. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Interaktif: Guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar seperti alat sukan dan permainan interaktif untuk menjadikan pengajaran lebih menarik.
 4. Pengintegrasian Teknologi: Guru boleh menggunakan teknologi seperti video pembelajaran untuk memperjelaskan teknik-teknik yang kompleks.

Rujukan Ilmiah:

 • Singh, A., & Kaur, J. (2019). Teaching strategies and methods in physical education. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 6(3), 94-96.
 • Graham, G., Holt/Hale, S., & Parker, M. (2013). Children Moving: A Reflective Approach to Teaching Physical Education. McGraw-Hill Education.

Kepentingan Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani Tahun 2

Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani Tahun 2 adalah penting kerana:

 1. Pembangunan Fizikal: Aktiviti fizikal membantu dalam pembangunan fizikal kanak-kanak seperti pertumbuhan otot dan koordinasi motor halus.
 2. Pembinaan Kesihatan: Pembelajaran melalui aktiviti fizikal membantu dalam pembinaan kesedaran kesihatan di kalangan kanak-kanak, menggalakkan gaya hidup aktif.
 3. Pembangunan Sosial: Aktiviti fizikal yang dilakukan secara berkumpulan membantu dalam pembangunan kemahiran sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepimpinan.
 4. Pembelajaran Holistik: Pendidikan Jasmani Tahun 2 memberi peluang kepada murid-murid untuk belajar melalui pengalaman fizikal yang menyeronokkan dan bermakna, menyumbang kepada pembelajaran holistik mereka.

Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani Tahun 2 bukan sahaja penting untuk pembangunan fizikal kanak-kanak, tetapi juga untuk pembangunan kesihatan dan sosial mereka secara menyeluruh.