DSKP Bahan Guru DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5

Bahan Guru DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5

3
DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5
Bahan Guru DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5

Dalam konteks kurikulum pendidikan, DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5 memegang peranan penting dalam menyusun aktiviti dan pencapaian pembelajaran dalam mata pelajaran tersebut. DSKP ini membantu guru dan pelajar untuk memahami dengan lebih jelas tentang apa yang perlu dipelajari dan dicapai dalam kurikulum Pendidikan Jasmani Tahun 5. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5, menggariskan kepentingannya, serta menyediakan panduan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Apa itu DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5?

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5, atau Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk pelajar Tahun 5, adalah panduan rasmi yang mengandungi butiran terperinci mengenai kurikulum, matlamat pembelajaran, dan penilaian dalam mata pelajaran tersebut. Berikut adalah penerangan yang lengkap dalam bentuk bullet mengenai DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5:

 • Merangkumi objektif pembelajaran untuk setiap aspek Pendidikan Jasmani, termasuk aktiviti fizikal, kemahiran motor, dan pengetahuan berkaitan kesihatan.
 • Menetapkan standard prestasi yang dijangka untuk pelajar Tahun 5 dalam setiap aktiviti dan kemahiran yang diajar.
 • Menggariskan kaedah penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar dalam Pendidikan Jasmani.
 • Menyediakan panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dalam mata pelajaran ini.
 • Memastikan keseragaman dalam pengajaran dan penilaian di kalangan semua sekolah rendah.

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5 mempunyai beberapa fungsi penting dalam konteks pendidikan:

 1. Penggaris Prestasi: Menetapkan standard prestasi yang dijangka untuk pelajar Tahun 5 dalam bidang Pendidikan Jasmani, memastikan pencapaian yang seragam di seluruh negara.
 2. Panduan Pengajaran: Memberi panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan matlamat kurikulum.
 3. Pentaksiran Bersepadu: Menyediakan kaedah penilaian yang holistik, merangkumi pelbagai aspek fizikal, mental, dan sosial bagi mengukur pencapaian pelajar.
 4. Penyeliaan dan Pemantauan: Membolehkan pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan untuk menyelia dan memantau pencapaian dan pengajaran Pendidikan Jasmani di peringkat kebangsaan.

Download DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5

Untuk memudahkan akses kepada DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 5, ia boleh dimuat turun secara percuma melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau platform pendidikan digital yang sah. Pelajar, guru, dan ibu bapa disarankan untuk merujuk kepada dokumen ini sebagai panduan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Tujuan Pendidikan Jasmani Tahun 5

Dalam Pendidikan Jasmani Tahun 5, terdapat beberapa tujuan utama yang perlu ditekankan oleh guru:

 1. Pembangunan Kesihatan Fizikal: Guru perlu menekankan pentingnya aktiviti fizikal dalam membentuk kesihatan dan kecergasan fizikal pelajar. Ini termasuk pembangunan kekuatan, kecekapan kardiovaskular, dan kelenturan.
 2. Pembangunan Kemahiran Motor: Guru perlu memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran motor kasar dan halus seperti melompat, berlari, menendang, dan melempar. Kemahiran ini penting untuk membolehkan pelajar menyertai pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi.
 3. Pembentukan Sikap Positif Terhadap Aktiviti Fizikal: Guru perlu membantu pelajar memahami kepentingan dan keseronokan dalam penyertaan dalam aktiviti fizikal. Ini termasuk membentuk keyakinan diri, semangat kerjasama, dan kesedaran terhadap kepentingan gaya hidup aktif.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5

Dalam mengajar Pendidikan Jasmani Tahun 5, terdapat beberapa kaedah yang berkesan:

 1. Model Demonstrasi: Guru perlu mendemonstrasikan teknik-teknik yang betul untuk melakukan aktiviti fizikal seperti larian, loncat, dan lemparan. Ini membantu pelajar memahami dengan lebih baik langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti tersebut.
 2. Pembelajaran Berasaskan Permainan: Aktiviti-aktiviti permainan seperti bola sepak, bola keranjang, dan permainan tradisional dapat digunakan untuk mengajar kemahiran motor serta aspek-aspek strategik dan taktikal. Melalui permainan, pelajar dapat belajar secara aktif sambil berseronok.
 3. Pembelajaran Kolaboratif: Guru boleh mendorong kerjasama dan kerja berkumpulan dalam sesi Pendidikan Jasmani. Ini membantu dalam pembangunan kemahiran sosial pelajar selain daripada meningkatkan kecergasan fizikal.
 4. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi seperti video pembelajaran atau aplikasi kesihatan dan kecergasan boleh digunakan untuk memperkukuhkan pembelajaran dan memberikan variasi dalam sesi pembelajaran.

Rujukan Ilmiah:

 • Lubans, D. R., Morgan, P. J., Cliff, D. P., Barnett, L. M., & Okely, A. D. (2010). Fundamental Movement Skills in Children and Adolescents: Review of Associated Health Benefits. Sports Medicine, 40(12), 1019–1035.
 • Hastie, P. A., & Sinelnikov, O. A. (2006). The development of skill and knowledge during the early stages of learning to teach elementary physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 11(2), 173–190.

Kepentingan Pembelajaran Melalui Pendidikan Jasmani Tahun 5

Pendidikan Jasmani Tahun 5 memainkan peranan penting dalam perkembangan holistik pelajar. Antara kepentingan pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani Tahun 5 adalah:

 1. Pembangunan Kesihatan Fizikal: Aktiviti fizikal membantu dalam pembangunan dan pemeliharaan kesihatan fizikal pelajar, termasuk pembentukan tulang dan otot yang sihat serta meningkatkan sistem kardiovaskular.
 2. Pembangunan Kemahiran Motor: Pendidikan Jasmani membantu dalam pembangunan kemahiran motor kasar dan halus pelajar, yang penting untuk menyertai pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi sepanjang hayat.
 3. Pembentukan Sikap Positif: Melalui Pendidikan Jasmani, pelajar memperoleh pemahaman tentang kepentingan gaya hidup aktif dan keseronokan dalam penyertaan dalam aktiviti fizikal, membentuk sikap positif terhadap kesihatan dan kecergasan.
 4. Pembangunan Kemahiran Sosial: Aktiviti fizikal berpasukan dalam Pendidikan Jasmani membantu dalam pembangunan kemahiran sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepimpinan.

Pendidikan Jasmani Tahun 5 bukan sahaja memberikan manfaat kesihatan fizikal tetapi juga membantu dalam pembangunan holistik pelajar melalui pembentukan kemahiran motor, sikap positif, dan kemahiran sosial.