DSKP Bahan Official DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6

Bahan Official DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6

2
DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6
Bahan Official DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6

Dalam artikel ini, kita akan mengulas mengenai Bahan PDF DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6. DSKP merupakan singkatan bagi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang menjadi panduan utama dalam penyelarasan kurikulum di Malaysia. Khususnya dalam konteks pendidikan jasmani untuk murid tahun 6, DSKP memainkan peranan penting dalam menetapkan matlamat pembelajaran serta menilai pencapaian murid dalam bidang ini.

Apa itu DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6?

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6 adalah dokumen rasmi yang menyediakan garis panduan untuk kurikulum dan pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk murid tahun 6. Berikut adalah penerangan lengkap mengenai DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6 dalam bentuk bullet:

 • Merangkumi matlamat pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid pada tahap ini.
 • Menetapkan standard prestasi untuk aspek-aspek penting dalam bidang pendidikan jasmani.
 • Menggariskan strategi pengajaran yang sesuai dengan pembangunan fizikal, kognitif, dan sosio-emosional murid.
 • Menyediakan panduan bagi guru dalam merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkesan.
 • Menyediakan petunjuk untuk penilaian dan pentaksiran murid bagi memastikan pemahaman dan pencapaian yang setimpal dengan standard yang ditetapkan.
 • Merupakan dokumen rujukan utama bagi guru, pentadbir, dan pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani.

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6 adalah:

 • Menyediakan panduan kepada guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 • Menetapkan standard prestasi yang jelas untuk penilaian murid.
 • Membantu dalam penyesuaian kurikulum mengikut keperluan murid dan perkembangan semasa.
 • Menyokong pembangunan murid dalam aspek fizikal, mental, dan sosial melalui pendidikan jasmani.

Download DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6 boleh didapati untuk dimuat turun di laman web Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal rasmi yang menyediakan bahan-bahan berkaitan dengan kurikulum dan pentaksiran. Dengan memanfaatkan sumber ini, guru dan pihak yang berkepentingan dapat mengakses dokumen ini untuk merancang pengajaran dan menilai pencapaian murid dengan lebih efektif.

Tujuan Pendidikan Jasmani Tahun 6

Dalam mengajar Pendidikan Jasmani kepada murid-murid Tahun 6, terdapat beberapa tujuan yang penting untuk ditekankan oleh guru. Antara tujuan tersebut ialah:

 1. Pembangunan Kesihatan Fizikal: Guru perlu memberi tumpuan kepada pembangunan kesihatan fizikal murid melalui aktiviti fizikal yang berkesan. Ini termasuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, keanjalan, dan koordinasi motor halus dan kasar.
 2. Pembangunan Kemahiran Asas: Guru perlu mengajar kemahiran asas seperti berlari, melompat, dan melempar dengan betul. Ini membantu dalam pembangunan kemahiran motorik kasar murid-murid.
 3. Pembentukan Sikap dan Nilai: Pendidikan Jasmani juga memberi peluang untuk membentuk sikap dan nilai positif seperti kerjasama, semangat sportif, dan disiplin dalam murid-murid.
 4. Peningkatan Kesedaran Kebolehan Fizikal: Guru perlu membantu murid-murid menyedari kebolehan fizikal mereka sendiri dan memberi mereka keyakinan untuk terlibat dalam aktiviti fizikal.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6

Dalam mengajar Pendidikan Jasmani kepada murid-murid Tahun 6, terdapat beberapa kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh guru:

 1. Pendekatan Demontrasi: Guru boleh menggunakan demonstrasi untuk menunjukkan teknik yang betul dalam melakukan aktiviti fizikal seperti berlari, melompat, atau melakukan sukan tertentu.
 2. Latihan Berulang: Murid-murid perlu diberi peluang untuk melatih kemahiran fizikal mereka berulang kali untuk meningkatkan kecekapan dan keyakinan.
 3. Permainan dan Aktiviti Bergerak: Penggunaan permainan dan aktiviti bergerak yang menyeronokkan boleh meningkatkan motivasi murid-murid untuk terlibat dalam pembelajaran fizikal.
 4. Pembelajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu mengambil kira kebolehan dan keperluan individu murid dalam merancang dan melaksanakan aktiviti fizikal.

Rujukan Ilmiah:

 • Sallis, J.F., Prochaska, J.J., & Taylor, W.C. (2000). A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(5), 963-975.

Kepentingan Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani Tahun 6

Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani pada peringkat Tahun 6 mempunyai kepentingan yang penting dalam perkembangan holistik murid. Antaranya adalah:

 1. Pembangunan Fizikal yang Sihat: Melalui Pendidikan Jasmani, murid-murid dapat meningkatkan kesihatan fizikal mereka melalui aktiviti fizikal yang berkualiti.
 2. Pembangunan Kemahiran dan Kecekapan: Murid-murid dapat mempelajari dan meningkatkan kemahiran motorik kasar mereka seperti berlari, melompat, dan menendang, yang penting untuk kehidupan harian dan kecenderungan dalam sukan.
 3. Pembentukan Kesedaran Diri: Pendidikan Jasmani memberi peluang kepada murid-murid untuk menyedari kebolehan fizikal mereka sendiri dan memahami pentingnya menjaga kesihatan melalui aktiviti fizikal.
 4. Pembentukan Nilai dan Sikap: Melalui pengalaman dalam aktiviti fizikal, murid-murid dapat memupuk nilai seperti kerjasama, semangat sportif, dan disiplin.
 5. Peningkatan Kesejahteraan Emosi: Aktiviti fizikal telah terbukti membantu dalam mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosi murid-murid.

Pendidikan Jasmani pada peringkat Tahun 6 bukan sahaja membantu dalam pembangunan fizikal, tetapi juga memberi sumbangan yang penting dalam pembentukan keseluruhan individu.