Bahan Bantu Mengajar Stok 60 Muka Surat Lembaran Kerja Matematik Prasekolah dan PPKI

Stok 60 Muka Surat Lembaran Kerja Matematik Prasekolah dan PPKI

100
Lembaran Kerja Matematik Prasekolah dan PPKI
Lembaran Kerja Matematik Prasekolah dan PPKI

“Lembaran Kerja Matematik Prasekolah dan PPKI” adalah satu sumber yang penting dalam pembelajaran matematik bagi pelajar prasekolah dan pendidikan khas integrasi (PPKI). Dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang, penting bagi pendidik untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang berkualiti bagi golongan ini. Salah satu bahan yang penting dalam pengajaran matematik bagi golongan ini adalah lembaran kerja. Lembaran kerja ini tidak hanya membantu memperkukuhkan kemahiran matematik asas, tetapi juga membentuk asas yang kukuh bagi pembelajaran seterusnya.

Dalam kata-kata Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata yang paling berkuasa yang boleh kita gunakan untuk mengubah dunia.” Dengan menghadirkan lembaran kerja matematik yang berkualiti, kita memberi peluang kepada setiap anak prasekolah dan pelajar PPKI untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang matematik, merangkumi aspek penyelesaian masalah, daya kreativiti, dan pemikiran kritis.

Preview Ringkas Lembaran Kerja Matematik Prasekolah dan PPKI

Preview Lembaran Kerja

 • Modul ini mengandungi 60 muka surat.
 • Terdapat Lembaran Kerja (LK) dan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) yang disediakan.
 • Dokumen dalam format PDF untuk kemudahan akses.
 • Disampaikan dalam Bahasa Melayu.
 • Kesesuaian dengan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).
 • Softcopy modul boleh didapati.
 • Dokumen akan dihantar melalui e-mel dalam masa 5 hingga 30 minit.

Download Lembaran Kerja

Download Lembaran Kerja
Matematik Prasekolah & PPKI

Tips Ibubapa Bantu Murid Prasekolah Minat Kepada Subjek Matematik

Pendidikan awal adalah kunci dalam membentuk asas perkembangan kanak-kanak, terutamanya dalam bidang matematik. Ibubapa memainkan peranan penting dalam membina minat anak-anak terhadap matematik sejak peringkat prasekolah. Berikut adalah beberapa tips yang boleh membantu ibubapa memberi sokongan yang diperlukan untuk meningkatkan minat anak-anak terhadap subjek ini:

 1. Bermain dengan Bilangan: Gunakan bahan-bahan sekitar untuk membantu anak-anak memahami konsep bilangan secara santai. Contohnya, gunakan blok-blok binaan untuk mengajar konsep jumlah, kurang, atau lebih kepada anak-anak.
 2. Aktiviti Bergerak: Anak-anak prasekolah suka bergerak. Libatkan mereka dalam permainan atau aktiviti luar yang melibatkan konsep matematik seperti menyusun bentuk geometri dengan badan atau mengenal nombor semasa bermain di taman permainan.
 3. Menggunakan Buku Bergambar: Pilih buku cerita yang berkaitan dengan matematik dan membaca cerita tersebut bersama-sama. Sambil membaca, ajak anak-anak untuk mengenal bentuk geometri dalam gambar atau mengira jumlah objek yang dilihat dalam buku.
 4. Melibatkan Dalam Masak Memasak: Aktiviti memasak dapat diajaran aspek-aspek matematik seperti pengiraan, pengukuran, dan konsep kuantiti. Biarkan anak-anak membantu dalam pengukuran atau mengira bilangan bahan-bahan yang digunakan.
 5. Permainan Papan Interaktif: Ada banyak permainan papan yang direka khas untuk membantu anak-anak memahami konsep matematik secara menyeronokkan. Mainkan permainan tersebut bersama anak-anak untuk meningkatkan minat mereka terhadap matematik.
 6. Berterima Kasih pada Kejayaan: Sering memuji dan memberi pujian ketika anak-anak menunjukkan minat atau kejayaan dalam memahami konsep matematik. Ini akan memberi mereka dorongan positif untuk terus belajar dan menguasai subjek ini.

Dengan menggunakan pendekatan yang santai dan menyeronokkan, ibubapa boleh membantu membina asas yang kukuh dan minat yang mendalam terhadap matematik pada peringkat prasekolah, mempersiapkan mereka untuk pembelajaran yang lebih mendalam di peringkat seterusnya.