Modul Modul Transisi Tahun 1 Matematik dalam Dwibahasa DLP

Modul Transisi Tahun 1 Matematik dalam Dwibahasa DLP

589
Modul Transisi Tahun 1 Matematik dalam Dwibahasa DLP
Modul Transisi Tahun 1 Matematik dalam Dwibahasa DLP

Modul Transisi Tahun 1 Matematik dalam Dwibahasa DLP ini meruapakan asas kepada pembangunan minda yang mantap, kemahiran matematik merupakan elemen penting dalam perkembangan kanak-kanak pada peringkat awal pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Datuk Seri Mahdzir Khalid, “Matematik adalah bahasa yang paling asas dalam pembelajaran.” Oleh itu, memastikan murid Tahun 1 menguasai matematik dengan baik adalah penting untuk membina landasan yang kukuh bagi perkembangan akademik mereka di masa hadapan.

Modul Preview

 • Modul ini menyediakan penerangan awal mengenai isi kandungan dan struktur Modul Transisi Tahun 1 Matematik dalam Dwibahasa DLP.
 • Terdapat 36 muka surat dalam modul ini.
 • Modul ini mengandungi bahan bantu mengajar, lembaran kerja (LK), skema jawapan, dan soalan-subjektif.
 • Format modul adalah dalam bentuk PDF dan Word.
 • Merangkumi dua bahasa, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, sesuai dengan konsep Dwibahasa Program Pendidikan DLP.
 • Pengguna boleh memuat turun salinan modul dalam format softcopy dan menerima melalui e-mel dalam masa 5 hingga 30 minit.

Download Modul Transisi Tahun 1 Matematik

 1. Modul Transisi Tahun 1 Matematik dalam Dwibahasa DLP boleh dimuat turun dari platform yang disediakan.
 2. Pengguna boleh mengakses modul ini dengan mudah untuk memahami dan menggunakan bahan pengajaran yang berkualiti.

Kepentingan Murid Tahun 1 Menguasai Matematik

Matematik adalah lebih daripada sekadar subjek akademik. Ia adalah bahasa yang universal dan kemahiran asas yang penting dalam kehidupan seharian. Di peringkat prasekolah dan tahun 1, penting bagi kanak-kanak untuk mula memperoleh pemahaman yang kukuh tentang konsep-konsep matematik yang asas. Artikel ini akan meneliti mengapa adalah penting bagi murid Tahun 1 untuk menguasai matematik.

 1. Pembangunan Kemahiran Kognitif: Matematik membantu dalam pembangunan kemahiran kognitif seperti pemikiran logik, penyelesaian masalah, dan analisis data. Dengan memahami konsep matematik yang asas seperti nombor, bentuk, dan ruang, murid Tahun 1 dapat mengasah kemahiran ini sejak awal.
 2. Asas Penting dalam Pelajaran Lanjutan: Kemahiran matematik yang kukuh membentuk asas penting untuk pembelajaran lanjutan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik (STEM). Apabila murid mempunyai kefahaman yang kukuh dalam matematik pada peringkat awal, mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan konsep yang lebih kompleks di peringkat yang lebih tinggi.
 3. Peningkatan Kemahiran Hidup: Matematik adalah kemahiran asas yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Contohnya, kemahiran berjumlah, mengira, dan memecahkan masalah adalah penting dalam situasi-situasi praktikal seperti membeli-belah, menguruskan wang, dan merancang jadual masa.
 4. Pemupukan Kepercayaan Diri: Kejayaan dalam matematik dapat meningkatkan keyakinan diri murid. Apabila mereka dapat menyelesaikan masalah matematik dan memahami konsep-konsep dengan jelas, mereka akan merasa lebih yakin dalam kemampuan mereka untuk menangani cabaran akademik yang lain.
 5. Pembangunan Kemahiran Berfikir Kritis: Melalui pembelajaran matematik, murid Tahun 1 diajar untuk berfikir secara kritis, membuat ramalan, dan membuat pertimbangan logik. Ini membantu mereka menjadi pelajar yang lebih berfikir secara kritis dan analitis.

Sebagai kesimpulannya, penting bagi murid Tahun 1 untuk menguasai matematik sejak awal kerana ia membentuk asas penting dalam perkembangan mereka sebagai pelajar dan individu. Kemahiran matematik yang kukuh membuka peluang untuk pencapaian akademik yang lebih tinggi dan persediaan untuk kehidupan di masa hadapan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tan Sri Dr. Noor Azlan Ghazali, “Matematik adalah kunci kepada pelbagai peluang masa hadapan.” Oleh itu, adalah penting bagi pendidik dan ibu bapa untuk memberikan penekanan yang mencukupi terhadap pembelajaran matematik pada peringkat prasekolah dan Tahun 1.