Latihan PRA SEKOLAH / TAHUN 1 : AT SCHOOL

PRA SEKOLAH / TAHUN 1 : AT SCHOOL

118

Lembaran kerja ini mengandungi latihan dan gambarajah yang menceritakan tentang persekitaran sekolah dan bilik darjah. Ia juga sesuaia untuk dilakukan oleh pelajar pra sekolah dan tahun 1 dengan pemantauan dari guru dan ibu bapa.

Melalui latihan ini, pelajar bukan sahaja akan lebih peka dengan keadaan sekeliling di sekolah dan bilik darjah tetapi juga mereka akan lebih mudah mengenalpasti objek dan kawasan tertentu sama ada ia baik untuk mereka atau sebaliknya.

Lembaran kerja ini boleh dimuat turun secara percuma dan boleh dicetak untuk diedarkan kepada pelajar.

MUAT TURUN SEKARANG :

Year 1 Module At School (1)