Latihan Pelbagai Bahan Latihan dan Aktiviti Prasekolah

Pelbagai Bahan Latihan dan Aktiviti Prasekolah

173

Mengajar murid pra sekolah bukanlah sesuatu yang mudah. Pelajar di usia ini bukan sahaja agak sukar untuk memberikan perhatian dalam jangka masa panjang, mereka juga kadangkala sukar memahami arahan dengan baik dan ada ketika mereka mempunyai mood dan tantrum yang membuatkan guru perlu memberikan perhatian yang lebih kepada mereka.

Walau bagaimanapun, mengajar murid pra sekolah memberikan guru peluang untuk mengajar mereka mengeksporasi pelbagai teknik pembelajaran yang menyeronokan. Silibus yang perlu diajar juga tidak terlalu berat seperti sekolah rendah dan menengah. Walau tidak terlalu berat, mengajar pra sekolah adalah sebuah tanggungjawab besar memandangkan ia adalah merupakan asas kepada semua pembelajaran yang lainnya.

Di sini Tcer kongsikan buku yang mengandungi 128 muka surat yang terdiri daripada tajuk, latihan dan teknik serta kaedah yang bukan sahaja boleh digunakan oleh para guru tetapi juga ibu bapa dalam mengajar anak-anak pra sekolah.

MUAT TURUN SEKARANG :

SS132 ESL Worksheets and Activities