Informasi Muat Turun PDF RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4

Muat Turun PDF RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4

672
RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4

Muat Turun PDF RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4. Pendidikan Jasmani merupakan aspek penting dalam pembangunan holistik kanak-kanak pada peringkat sekolah rendah. Melalui mata pelajaran ini, pelbagai kemahiran fizikal, sosial, dan mental dapat diterapkan dan dikuasai oleh pelajar. Dengan pendedahan yang sesuai, anak-anak dapat memupuk kecergasan, kecekapan motor, dan pembangunan sosial yang positif.

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah instrumen penting dalam memandu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dalam RPH Pendidikan Jasmani untuk tahun empat ini, fokus diberikan kepada pembangunan kemahiran asas seperti larian, lompat, dan lemparan. Ini adalah langkah asas yang penting untuk memastikan pelajar mempunyai asas yang kukuh dalam bidang kecergasan fizikal.

Huraian RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4

RPH dan RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 untuk tahun 2024 merupakan satu inisiatif yang disusun oleh Cikgu Gorgeousz. Keunikan utama yang ditawarkan oleh RPH dan RPT ini adalah kemudahannya yang sepenuhnya boleh disesuaikan mengikut keperluan guru. Dengan ciri “Fully Editable”, guru-guru mempunyai kebebasan untuk menyesuaikan perancangan pengajaran dan pembelajaran mengikut konteks dan keperluan murid-murid mereka.

Kesesuaian dengan kurikulum terkini menjadi fokus utama dalam penyediaan RPH dan RPT ini. Ia bukan sekadar satu perancangan yang mengikut rutin tetapi turut merujuk kepada Panduan Aktiviti Kurikulum 21 (PAK 21), menjamin bahawa setiap aktiviti yang dirancang mempunyai elemen keberkesanan yang tinggi serta memberi penekanan kepada pembangunan murid secara menyeluruh.

RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4 disusun dengan teliti, merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) serta bahan bantu mengajar yang terkini. Setiap aktiviti yang dicadangkan dalam RPH mempunyai tujuan yang jelas dan diselaraskan dengan tahap pembelajaran murid. Ini membantu guru untuk menjalankan pengajaran dengan lebih sistematik dan berkesan.

RPT yang disediakan turut mengambil pendekatan yang bertema, memastikan setiap modul pembelajaran memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik kepada murid. Strategi dan aktiviti pendekatan berthemakan tidak hanya menarik minat murid tetapi juga merangsang pembelajaran aktif dan kreatif.

Dengan penyusunan aktiviti sehingga 39 minggu, RPH dan RPT ini memberikan kerangka masa yang jelas kepada guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran dalam jangka masa panjang. Ini memberi ruang kepada guru untuk mengatur masa dengan lebih berkesan serta menjadikan proses pembelajaran lebih terancang dan teratur.

Download RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4

TAHUNDOWNLOAD
2024-2025 RPH DAN RPT SK 2024 – PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4
RPH PJ Tahun 4 Terbaru

Himpunan Pautan RPH Tahun 4

HIMPUNANLIST LINK
B. MELAYUDAPATKAN DISINI
B. INGGERISDAPATKAN DISINI
MATHSDAPATKAN DISINI
SAINSDAPATKAN DISINI
P. ISLAMDAPATKAN DISINI
P. MORALDAPATKAN DISINI
P.KESIHATANDAPATKAN DISINI
P.JASMANIDAPATKAN DISINI
P. SENI VISUALDAPATKAN DISINI
SEJARAHDAPATKAN DISINI
REKA BENTUK TEKNOLOGIDAPATKAN DISINI
MUZIKDAPATKAN DISINI

Susunan RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 1 – Tahun 6

DARJAHLIST LINK
TAHUN 1DAPATKAN DISINI
TAHUN 2DAPATKAN DISINI
TAHUN 3DAPATKAN DISINI
TAHUN 4DAPATKAN DISINI
TAHUN 5DAPATKAN DISINI
TAHUN 6DAPATKAN DISINI

Tips Penyimpanan RPH Secara Online Subjek Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah

Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin penting dalam era digital ini. Guru-guru kini boleh menyimpan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) secara online bagi memudahkan aksesibiliti dan pengurusan. Bagi subjek Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah, penyimpanan RPH secara online turut memberi pelbagai kelebihan. Artikel ini akan membincangkan beberapa tips penting dalam penyimpanan RPH secara online bagi subjek Pendidikan Jasmani di sekolah rendah.

 1. Pilih Platform Penyimpanan yang Sesuai
  Menentukan platform penyimpanan yang sesuai adalah langkah penting. Menurut Penyelidik Pendidikan, Dr. Amiruddin Ahmad, “Pemilihan platform yang mesra pengguna dan selamat adalah kritikal dalam penyimpanan RPH secara online.” Sesetengah platform popular termasuk Google Drive, Microsoft OneDrive, dan Dropbox yang menawarkan penyimpanan dalam talian yang selamat dan mudah digunakan.
 2. Organisasi Fail dengan Sistematik
  Organisasi fail RPH dengan sistematik adalah kunci untuk pengurusan yang berkesan. “Guru perlu memastikan setiap fail RPH diberi label yang jelas mengikut tema, minggu pengajaran, dan aktiviti,” kata En. Razali, seorang guru Pendidikan Jasmani yang berpengalaman. Penggunaan bullet atau numbering dalam penyusunan fail juga membantu dalam navigasi yang lebih mudah.
 3. Selenggara Kebolehcapaian dan Keselamatan Data
  Memastikan kebolehcapaian dan keselamatan data adalah aspek penting dalam penyimpanan RPH secara online. “Guru perlu memastikan hanya individu yang berkenaan sahaja yang mempunyai akses kepada fail RPH,” jelas Dr. Siti, pakar dalam bidang teknologi pendidikan. Penggunaan katalaluan yang kuat dan pengemaskinian secara berkala juga penting untuk mengelakkan sebarang kebocoran maklumat.
 4. Amalkan Penyuntingan Kolaboratif
  Amalan penyuntingan kolaboratif membolehkan guru-guru bekerjasama dalam penyelarasan dan penyuntingan RPH secara efisien. “Dengan menggunakan fungsi seperti ‘Shared Editing’ dalam platform penyimpanan, guru boleh bekerjasama secara serentak dalam pengemaskinian RPH,” kata Dr. Tan, seorang pakar dalam pengurusan pendidikan.
 5. Simpan Salinan Sokongan
  Penyimpanan salinan sokongan adalah langkah bijak bagi mengelakkan kehilangan data yang penting. “Guru perlu membuat salinan sandaran RPH dan menyimpannya dalam tempat yang selamat,” nasihat Puan Aminah, seorang guru yang berpengalaman. Ini memastikan RPH boleh dipulihkan dengan cepat sekiranya berlaku sebarang kecemasan.

Menyimpulkan, penyimpanan RPH secara online bagi subjek Pendidikan Jasmani di sekolah rendah memerlukan strategi yang sistematik dan teliti. Dengan mengamalkan tips-tips yang dinyatakan di atas, guru boleh meningkatkan kecekapan pengurusan dan aksesibiliti RPH, seterusnya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar.