Informasi Download RPH Sains Tahun 1 di Link Berikut

Download RPH Sains Tahun 1 di Link Berikut

975
Download RPH Sains Tahun 1 di Link Berikut

RPH Sains Tahun 1 merupakan tunjang menarik minat murid sekolah rendah dalam mendalami subjek sains. Dalam dunia pendidikan moden, akses kepada bahan pengajaran yang berkualiti merupakan keperluan asas bagi para pendidik untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang terbaik kepada pelajar.

Justeru, pengenalan kepada Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang sesuai memainkan peranan penting dalam menyediakan struktur yang sistematik dan teratur untuk sesi pengajaran. Dalam konteks ini, artikel ini akan meneliti kepentingan dan kelebihan yang disediakan oleh RPH Sains Tahun 1 yang boleh didapati melalui pautan yang disediakan.

Ciri-ciri RPH Sains Tahun 1 yang di Sediakan

Berikut adalah ciri-ciri utama yang anda akan peroleh dengan mengakses RPH dan RPT Sains Tahun 1 kami:

 • Preview Modul: Terdiri daripada 61 halaman yang mencakup Rancangan Pengajaran Harian (RPH), Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT), dan Rekod Perkembangan Murid (RPM).
 • Format Sokongan: Dokumen boleh diedit dalam format Excel, PDF, Word, dan Zip, memudahkan penyesuaian mengikut keperluan.
 • Bahasa: Disampaikan dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSR Semakan dan TS25: Menyesuaikan dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan dan Program Transformasi Sekolah 2025.
 • Softcopy: Disediakan dalam format softcopy untuk kemudahan capaian dan penyimpanan.
 • Penerimaan Melalui E-mel: Dokumen akan dihantar melalui e-mel dalam masa 5 hingga 30 minit.

Selain itu, RPH dan RPT 2023 untuk Sains Tahun 1, yang telah disiapkan dengan teliti oleh Cikgu Z, mempunyai bahan berikut berikut:

 • RPT 2023 / 2024 dengan pendekatan bertema dalam format Word.
 • RPM Pentaksiran Bilik Darjah dalam format Excel untuk penilaian yang sistematik.
 • Semua dokumen RPH, RPT, dan RPM boleh diedit sepenuhnya.
 • DSKP KSSR Sains Tahun 1 dalam format PDF untuk rujukan yang mudah.
 • Berdasarkan format RPH terkini yang merangkumi elemen objektif, pengajaran, dan refleksi dalam format Word.

Senarai pembelajaran yang disertakan dalam RPH ini merangkumi:

 1. Kemahiran Saintifik
 2. Peraturan Bilik Sains
 3. Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup
 4. Manusia
 5. Haiwan
 6. Tumbuhan
 7. Magnet
 8. Penyerapan
 9. Bumi
 10. Asas Binaan

Dengan ciri-ciri dan sumber daya yang lengkap ini, anda akan dapat menghadirkan pembelajaran sains yang efektif dan menyeronokkan kepada pelajar Tahun 1. Jom dapatkan RPH Sains Tahun 1 kami sekarang untuk memulakan persekolahan yang bermakna!

Preview RPH Sains Tahun 1

Kami faham, sebelum beli pastinya cikgu-cikgu nak dapatkan kepastian kualiti RPH yang kami sediakan bukan? InsyaAllah mari lebih dekat, kami jemput semua guru-guru untuk membuat penilaian sendiri pada contoh RPH yang kami kongsikan dibawah.

Download RPH Sains Tahun 1

Siapa yang tengah cari rph sains tahun 1, ini dia admin kongsikan. Siap boleh pilih nak tahun bila.

TAHUN AKADEMIKDOWNLOAD
2023-2024Sekolah Kebangsaan
SAINS EDISI BAHASA INGGERIS (DLP)
2024-2025Download (Terbaru)
RPH Sains Versi DLP Bahasa Inggeris
RPH Sains Tahun 1 Versi Terbaru

Senarai Semua RPH Subjek Tahun 1

Jangan pening dah, semua kami kongsikan dalam 1 artikel dalam ini. Pilih nak subjek mana.

MATA PELAJARANLINK AKSES
B. MELAYUAKSES NOW
B. INGGERISAKSES NOW
MATEMATIKAKSES NOW
SAINSAKSES NOW
P. ISLAMAKSES NOW
P. MORALAKSES NOW
P.JASMANIAKSES NOW
P.KESIHATANAKSES NOW
P. SENI VISUALAKSES NOW
MUZIKAKSES NOW

List Semua RPH Sains Tahun 1 – Tahun 6

Baiklah, ini pula kami susun senarai rph sains untuk tahun 1 sampai tahun 6. Memang mudah kalau cikgu ajar tahun-tahun lain juga semua kami sediakan.

YEARVIEW NOW
YEAR 1VIEW
YEAR 2VIEW
YEAR 3VIEW
YEAR 4VIEW
YEAR 5VIEW
YEAR 6VIEW

Kenapa Guru Wajib Siapkan RPH?

Pernah tak terfikir, kalau tak siap RPH tak boleh ke? Tak boleh masuk kelas? Guru gagal mengajar? Murid-murid akan jadi tak pandai ke? Kenapa guru perlu bersusah-susah sediakan RPH, bukankah lebih baik jika masa dan wang yang ada digunakan untuk menyediakan bahan bantu mengajar dari di bazirkan untuk beli rph?

Sabar, sebenarnya banyak perkara perlu dijelaskan.

Guru memiliki peranan penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang berkesan bagi pelajar. RPH atau Rancangan Pengajaran Harian merupakan alat yang penting dalam menyusun struktur pembelajaran yang sistematik dan teratur. Berikut adalah beberapa alasan mengapa guru perlu menyediakan RPH:

 1. Pemacu Pembelajaran: RPH membantu guru merancang aktiviti pengajaran yang sesuai dengan matlamat pembelajaran. Dengan merancang bahan pengajaran secara terperinci, guru dapat memastikan bahawa pelbagai aspek kurikulum disentuh secara konsisten.
 2. Pemantauan Kemajuan Pelajar: Dalam RPH, guru biasanya mencatat pencapaian pelajar dan membuat penilaian formatif terhadap kemajuan mereka. Ini membolehkan guru untuk menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan dan tahap pemahaman pelajar.
 3. Kesinambungan Pengajaran: Dengan menyediakan RPH, guru dapat memastikan kesinambungan pengajaran antara sesi-sesi pembelajaran. Ini membantu mengelakkan percanggahan dan memastikan bahawa semua aspek penting kurikulum diserap dengan sempurna.
 4. Rujukan Masa Depan: RPH yang disiapkan dengan teliti boleh menjadi sumber rujukan yang berharga untuk guru pada masa hadapan. Guru boleh menggunakan RPH lama sebagai panduan untuk merancang pengajaran pada tahun-tahun akan datang.
 5. Penyelarasan dengan Kurikulum: RPH membantu guru menyelaraskan pengajaran dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pendidikan. Ini penting untuk memastikan bahawa pengajaran yang disampaikan memenuhi matlamat pembelajaran yang telah ditetapkan.
 6. Penyediaan untuk Penilaian: RPH menyediakan struktur yang jelas untuk mengukur pencapaian pelajar. Dengan merancang aktiviti dan penilaian yang bersesuaian, guru dapat menilai pencapaian pelajar secara sistematik.

Kesimpulannya, menyediakan RPH merupakan langkah penting bagi guru untuk merancang pengajaran yang berkesan, menyelaraskan pengajaran dengan kurikulum, dan memastikan kemajuan pelajar yang optimum.

Dari segi undang-undang, wujudnya RPH (Rancangan Pengajaran Harian) bagi guru memainkan peranan penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek undang-undang yang berkaitan dengan penyediaan RPH oleh guru:

 1. Perundangan Pendidikan: Undang-undang pendidikan menggariskan bahawa guru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut garis panduan dan kurikulum yang telah ditetapkan. RPH membantu guru untuk memastikan bahawa pengajaran yang disampaikan selaras dengan peraturan pendidikan yang berlaku.
 2. Perlindungan Pelajar: Undang-undang juga menetapkan bahawa guru bertanggungjawab untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat dan sihat bagi pelajar. Dengan menyediakan RPH yang terperinci, guru dapat merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap pembangunan dan keselamatan pelajar.
 3. Penggunaan Sumber Berlesen: Dalam menyusun RPH, guru perlu memastikan penggunaan sumber-sumber yang berlesen dan sah dari segi hak cipta. Ini termasuk menggunakan bahan pengajaran yang diluluskan oleh pihak berkuasa pendidikan dan mengelakkan daripada menggunakan bahan yang melanggar undang-undang hak cipta.
 4. Privasi dan Kepentingan Pelajar: Undang-undang perlindungan data juga penting dalam konteks penyediaan RPH. Guru perlu memastikan bahawa maklumat peribadi pelajar disimpan dan digunakan secara beretika dan mengikut undang-undang privasi data yang berlaku.
 5. Peraturan Sekolah: Sekolah juga boleh mempunyai peraturan dalaman yang menggariskan kaedah penyediaan RPH dan garis panduan penggunaannya. Guru perlu mematuhi peraturan-peraturan ini untuk memastikan kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan sekolah.

Secara keseluruhannya, penyediaan RPH sains tahun 1 oleh guru tidak hanya membantu memenuhi keperluan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga membantu memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan penuh kecekapan dan keberkesanan yang selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.