Pentaksiran Sumatif Download Contoh Soalan Ujian Sumatif English Year 2 Penggal 1 Latest

Download Contoh Soalan Ujian Sumatif English Year 2 Penggal 1 Latest

73
Download Contoh Soalan Ujian Sumatif English Year 2 Penggal 1 Latest

Kali ini, ramai para guru bahasa inggeris mencari Soalan Ujian Sumatif English Year 2 Penggal 1. Tidak lupa juga ibubapa yang prihati, ramai yang ingin mendapatkan set soalan pentaksiran ini khas untuk anak-anak tersayang.

Dalam usaha untuk meningkatkan proses penilaian di bilik darjah, dua set kertas pentaksiran sumatif bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris tahun 2, penggal 1/2024 telah disediakan dan diselaraskan oleh guru Bahasa Inggeris. Tujuan set pentaksiran ini adalah untuk memastikan keserasian dengan format ujian terkini dalam konteks bilik darjah. Setiap set kertas pentaksiran mencakupi pelbagai jenis soalan, termasuk soalan objektif dan subjektif, yang merangkumi silibus Bahasa Inggeris KSSR semakan. Dengan demikian, pelajar akan dapat menghadapi ujian dengan lebih yakin dan memahami konsep yang diuji dengan lebih baik.

- Kertas Soalan (Question Paper) - (Soalan Objektif & Subjektif)

Soalan-soalan Menepati Silibus Bahasa Inggeris KSSR [Semakan]

  • Pelbagai jenis soalan yang disediakan untuk membantu pelajar bersedia menghadapi Pentaksiran Bilik Darjah
  • Setiap set ujian mengandungi soalan-soalan HOTs (Higher Order Thinking Skills)
  • Kertas Jawapan disertakan untuk kemudahan pelajar.

Skema Jawapan disediakan Untuk Setiap Kertas

Skema jawapan yang lengkap dengan penerangan diberikan untuk membantu pelajar memahami dengan lebih baik konsep yang diuji dalam Pentaksiran Bilik Darjah.

Kertas Soalan dan Jawapan disediakan Dalam 2 Format

- Format PDF
- Format Microsoft Word (boleh disunting)

Preview Soalan Ujian Sumatif English Year 2 Penggal 1 Latest

  • Verified: 27 halaman
  • Mengandungi Bahagian Objektif, Skema Jawapan, dan Bahagian Subjektif
  • Format tersedia dalam PDF dan Word
  • Bahasa penggunaan: Bahasa Inggeris
  • Selaras dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan
  • Versi elektronik (softcopy) disediakan
  • Diterima melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit