Pentaksiran Sumatif Segera Download Soalan Ujian Sumatif Matematik Tahun 5 Penggal 1 Disini

Segera Download Soalan Ujian Sumatif Matematik Tahun 5 Penggal 1 Disini

82
Soalan Ujian Sumatif Matematik Tahun 5

Soalan Ujian Sumatif Matematik Tahun 5 adalah satu aspek penting dalam penilaian pelajar di sekolah. Dalam konteks ini, kami ingin memperkenalkan modul pentaksiran sumatif matematik yang dipersembahkan khas untuk pelajar tahun 5 pada penggal pertama tahun 2024. Modul ini telah dirangka dan disiapkan dengan teliti oleh guru matematik yang berpengalaman.

Modul ini mengandungi dua set kertas pentaksiran sumatif matematik, iaitu Set 1 dan Set 2, yang masing-masing terdiri daripada soalan dan skema jawapan. Setiap set kertas pentaksiran merangkumi bab 1 dan 2 dari sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Kertas pentaksiran sumatif ini mengikuti format ujian akhir semester akademik terkini, dengan Bahagian A yang memuatkan 13 soalan dan Bahagian B yang mengandungi 2 soalan.

Satu lagi ciri yang penting ialah setiap kertas pentaksiran sumatif dilengkapi dengan tahap penguasaan, standard pembelajaran, dan standard kandungan yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahawa penilaian terhadap pelajar adalah teliti dan selaras dengan matlamat pembelajaran yang dikehendaki.

Selain itu, jawapan lengkap turut disediakan bagi memudahkan proses penilaian oleh guru dan pembelajar. Soalan-soalan disusun dalam format PDF dan Word, membolehkan penggunaan yang fleksibel dan boleh disunting mengikut keperluan.

Kemudahan modul ini turut disesuaikan dengan keperluan semasa, dengan penghantaran softcopy melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit. Ini membolehkan akses yang cepat dan mudah kepada modul bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pentaksiran. Dengan itu, modul pentaksiran sumatif matematik ini diharap dapat memberi manfaat yang maksimum kepada pelajar dalam meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek matematik. Sebagai guru, kita sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar kita demi kejayaan mereka di masa depan.

Preview Soalan Ujian Sumatif Matematik Tahun 5

✔️ Terdapat 44 halaman.
✔️ Merangkumi objektif, skema jawapan, standard pembelajaran (SP), elemen subjektif, dan tahap penguasaan.
✔️ Tersedia dalam format PDF dan Word.
✔️ Disediakan dalam Bahasa Melayu.
✔️ Sesuai dengan KSSR Semakan.
✔️ Tersedia dalam bentuk softcopy.
✔️ Diterima melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit.