Pentaksiran Sumatif Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 4 Penggal 1

Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 4 Penggal 1

59
Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 4

“Kesungguhan dalam pendidikan adalah kunci kepada pencapaian masa depan yang gemilang.” – Anonim

Pendidikan adalah asas kejayaan setiap masyarakat yang maju. Oleh itu, adalah penting bagi sistem pendidikan untuk menyediakan alat penilaian yang berkualiti bagi memastikan kefahaman yang mendalam dan pemahaman yang menyeluruh. Dalam usaha ini, penghasilan kertas pentaksiran sumatif yang berkualiti adalah keutamaan. Pada tahun 2024, CIKGU SAINS telah menyediakan dan menyusun dua set kertas pentaksiran sumatif dalam sains untuk pelajar tahun 4 pada penggal 1.

Butiran Kertas Pentaksiran Sumatif

Kertas pentaksiran sumatif ini merangkumi dua set kertas sains yang terdiri daripada soalan dan skema jawapan. Ia dirancang untuk menguji pelajar dalam dua bab utama pada mata pelajaran sains. Dengan format ujian akhir semester akademik (UASA) yang terkini, kertas ini terbahagi kepada tiga bahagian yang merangkumi pelbagai jenis soalan untuk menguji pelbagai aspek kefahaman pelajar.

Struktur Kertas:

  1. Bahagian A – Merangkumi 13 soalan yang menguji pengetahuan asas dan kemahiran pelajar.
  2. Bahagian B – Terdiri daripada 2 soalan yang menekankan aspek kefahaman yang lebih mendalam.
  3. Bahagian C – Memuatkan 4 soalan yang menguji kemampuan analitikal pelajar dalam menyiasat dan menyelesaikan masalah.

Kualiti dan Kelebihan

Kertas pentaksiran sumatif ini disusun dengan penuh teliti dan mengikut standard pembelajaran serta kandungan yang ditetapkan. Keutamaan diberikan kepada kesesuaian dengan kurikulum semasa serta keperluan penilaian KSSR Semakan. Dalam usaha untuk memastikan keseimbangan antara objektif dan subjektif, skema jawapan yang lengkap turut disediakan bersama-sama dengan soalan-soalan tersebut.

Aksesibiliti dan Kemudahan

Kertas pentaksiran sumatif ini disediakan dalam format PDF dan Word, memudahkan aksesibiliti dan penggunaan oleh pelajar dan guru. Selain itu, kemudahan softcopy turut disediakan bagi memudahkan penggunaan melalui peranti elektronik. Dijamin penerimaan melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit, ini menunjukkan kecekapan dalam penghantaran bagi memenuhi keperluan masa yang diperlukan.

Dalam usaha untuk mengukuhkan lagi sistem pendidikan negara, penyediaan kertas pentaksiran sumatif yang berkualiti adalah langkah penting ke arah memastikan kecemerlangan pelajar. CIKGU SAINS berharap usaha ini akan memberi manfaat yang besar dalam pembangunan bakat-bakat masa depan negara.

Sneak Peek Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 4

Berikut merupakan maklumat terkini mengenai kertas pentaksiran sumatif yang telah disiapkan:

Kandungan: Memuatkan 23 halaman yang padat dengan soalan dan skema jawapan.
Ciri-ciri: Merangkumi objektif untuk menilai kefahaman, skema jawapan yang jelas, dan elemen subjektif untuk menguji kebolehan analitikal pelajar.
Format: Disediakan dalam format PDF dan Word, memudahkan aksesibiliti dan penggunaan.
Bahasa: Kertas-kertas ini disusun dalam Bahasa Melayu, memastikan kesesuaian dengan kurikulum tempatan.
Keserasian: Sesuai dengan struktur dan peruntukan KSSR Semakan, memastikan konsistensi dalam penilaian.
Kemudahan: Tersedia dalam format softcopy, membolehkan akses mudah melalui peranti elektronik.
Penghantaran: Dijamin menerima melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit, memastikan kecekapan dan ketersediaan dengan pantas.