Pentaksiran Sumatif Download Soalan Ujian Sumatif Bahasa Inggeris Year 6 Penggal 1 Now

Download Soalan Ujian Sumatif Bahasa Inggeris Year 6 Penggal 1 Now

72
Soalan Ujian Sumatif Bahasa Inggeris Year 6

Berdasarkan maklumat yang diberikan, dua set kertas pentaksiran sumatif Bahasa Inggeris untuk tahun 6 penggal 1/2024 telah disiapkan oleh guru Bahasa Inggeris. Kertas-kertas ini direka mengikut format ujian akhir semester terkini dan mengandungi soalan objektif dan subjektif yang memenuhi silibus Bahasa Inggeris KSSR Semakan.

Setiap set kertas pentaksiran ini menyediakan pelbagai jenis soalan untuk membantu persiapan murid dalam pentaksiran di bilik darjah. Selain itu, terdapat juga soalan-soalan HOTs (Higher Order Thinking Skills) yang membantu dalam mengasah kemahiran pemikiran kritis murid.

Selain kertas soalan, juga disediakan kertas jawapan bagi setiap kertas ujian. Setiap kertas soalan dilengkapi dengan skema jawapan yang komprehensif, memberikan penerangan yang jelas untuk memandu murid dalam menjawab soalan dengan betul.

Yang menariknya, kertas soalan dan jawapan disediakan dalam dua format, iaitu PDF dan Microsoft Word yang boleh diedit. Ini membolehkan murid dan guru untuk mengakses dan menggunakan kertas-kertas tersebut dengan lebih fleksibel.

Sneak Peek Soalan Ujian Sumatif Bahasa Inggeris Year 6

Verification

  • 24 pages
  • Objectives, Writing, Answer Scheme, Subjective
  • Available in PDF and Word formats
  • English language
  • Aligned with KSSR Semakan
  • Softcopy
  • Email delivery within 5 – 30 minutes