Latihan BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 2

BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 2

171

Ini merupakan set 2 dalam edisi bahasa inggeris tahap 1 sentences structure. Bagi set ini, pelajar masih berada dalam konsep pembinaan ayat. Bagi mempelajari teknik untuk membina ayat secara berperingkat, teknik ini juga merupakan salah satu teknik yang sangat bagus untuk digunakan.

Pelajar hanya perlu menggantikan gambarajah yang diberikan dengan perkataan yang menggambarkan gambarajah tersebut. Pelajar akan dapat membina ayat dengan lebih baik apabila menggunakan teknik ini, dan ia bukan sahaja mudah tetapi juga menarik.

Set ini juga mudah dan ringkas untuk dilakukan. Pelajar akan diminta untuk mengenalpasti gambarajah yang diberikan. Mereka perlu menyatakan gambarajah itu menunjukkan tentang apa, sama ada satu situasi, kata nama khas atau kata kerja.

Ini membuka minda mereka untuk lebih memandang sesuatu dari sudut pandangan yang luas dan tidak terhad.

MUAT TURUN SEKARANG :