Cerita Kanak-kanak CERITA KANAK-KANAK “TIONG MELARIKAN KALUNG” UNTUK KANAK-KANAK PRA SEKOLAH 6 TAHUN

CERITA KANAK-KANAK “TIONG MELARIKAN KALUNG” UNTUK KANAK-KANAK PRA SEKOLAH 6 TAHUN

141
CERITA KANAK-KANAK
CERITA KANAK-KANAK

Cerita Kanak-Kanak “Tiong Melarikan Kalung” untuk kanak-kanak Pra Sekolah, Cerita ini mengisahkan tentang seekor burung bernama Tiong yang berani menghadapi bahaya untuk menyelamatkan dirinya. Cerita ini sesuai untuk kanak-kanak pra sekolah dan mempunyai elemen ketegangan yang akan menarik minat mereka.

Dalam cerita ini, sepasang burung Tiong yang duduk di sebatang pokok mendapati anak mereka tiada dalam sarang dan sewaktu membuat pencarian tiong jantan terserempak dengan seekor ular di bawah pokok. Mereka beranggapan ular itu yang telah makan anak mereka. Sewaktu tinjauan tersebut tiong jantan juga telah tertangkap oleh ular dan akhirnya menjadi makanannya. Tiong betina yang melihat kejadian tersebut, risau akan keselamatannya disebabkan kewujudan ular itu berdekatan dengan sarangnya dan telah mencari ikhtiar menewaskan ular itu. Tiong betina mendapati puteri Istana sedang mandi berhampiran sungai kawasan itu, dengan mengambil kalung puteri itu Tiong betina telah dikejar oleh pengawal diraja. Kecerdasan tiong betina melepaskan kalung berdekatan dengan ular telah menyebabkan pengawal membunuh ular itu untuk mengambil kembali kalung tersebut. Akhirnya Tiong betina selamat namun merasa sedih akan kehilangan anak dan pasangannya tiong jantan.

Tiong betina tidak gentar menghadapi ular itu. Dengan keberanian dan kepandaian, dia berhasil menyelamatkan dirinya dari ancaman ular tersebut. Untuk membantu ibu bapa dan guru, kami menyediakan bahan-bahan tambahan yang boleh dimuat turun secara percuma di bawah ini.

PENGAJARAN CERITA KANAK-KANAK

Cerita ini memberikan pengajaran tentang keberanian, kesetiaan, dan nilai-nilai positif lain kepada kanak-kanak. Ia juga mengajarkan mereka bahawa walaupun menghadapi bahaya, mereka boleh mencari penyelesaian dengan keberanian dan kebijaksanaan.

Kami menggalakkan semua ibu bapa dan guru untuk memanfaatkan bahan-bahan percuma yang kami sediakan di bawah. Dengan cara ini, mereka dapat melengkapkan pengajaran dengan elemen kreatif dan interaktif yang akan membuat pembelajaran lebih menyeronokkan bagi kanak-kanak.

MANFAAT KEPADA PELAJAR TENTANG CERITA KANAK-KANAK

Cerita kanak-kanak ini dapat memperkukuhkan kemahiran literasi kanak-kanak, meningkatkan daya imaginasi mereka, dan mengajar nilai-nilai moral yang penting. Mereka juga dapat memahami betapa pentingnya keberanian dan keupayaan untuk melawan ketakutan.

Pengajaran cerita rakyat kepada kanak-kanak pra sekolah membawa pelbagai manfaat yang penting untuk perkembangan mereka. Berikut adalah beberapa manfaat yang boleh diperoleh oleh pelajar pra sekolah melalui pengajaran cerita rakyat:

  1. Pengembangan Kemahiran Bahasa: Cerita rakyat memperkaya kosa kata dan struktur tatabahasa kanak-kanak. Ini membantu meningkatkan kemahiran bahasa mereka, termasuk penguasaan ejaan dan tatabahasa yang betul.
  2. Peningkatan Daya Imaginasi dan Kreativiti: Cerita rakyat sering kali penuh dengan elemen fantasi dan imaginasi. Ini membantu kanak-kanak melatih minda mereka untuk membayangkan situasi dan persekitaran yang berbeza.
  3. Pengajaran Nilai-nilai Moral dan Etika: Banyak cerita rakyat mengandungi pengajaran moral atau nilai-nilai etika seperti kejujuran, kesetiaan, dan kebaikan hati. Ini membantu membentuk karakter dan akhlak kanak-kanak.
  4. Memupuk Cinta akan Literasi dan Membaca: Dengan menyampaikan cerita melalui bentuk lisan atau membaca, kanak-kanak akan mengasah minat mereka dalam literasi. Mereka akan lebih berminat untuk membaca buku-buku lain dan mengembangkan kemahiran membaca mereka.
  5. Memperkukuhkan Hubungan Emosional dan Sosial: Cerita rakyat sering kali mempunyai elemen hubungan sosial dan emosi antara watak-watak dalam cerita. Ini membantu kanak-kanak memahami dan mengapresiasi dinamika hubungan manusia.
  6. Menumbuhkan Rasa Identiti dan Keprihatinan Terhadap Komuniti: Melalui cerita rakyat, kanak-kanak dapat mengenali diri mereka sebagai sebahagian daripada satu komuniti atau bangsa. Mereka dapat mengapresiasi nilai-nilai yang dianuti oleh komuniti mereka.

Dengan memasukkan pengajaran cerita rakyat dalam kurikulum pra sekolah, kita memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperoleh manfaat-manfaat ini sambil memahami dan menghargai warisan budaya tempatan mereka.

CERITA KANAK-KANAK

DISEDIAKAN OLEH: ROHAYATIFASILINUS

Peranan Guru kepada Pelajar

Guru memainkan peranan penting dalam mengajar dan membimbing kanak-kanak untuk memahami dan menghayati nilai-nilai dalam cerita ini. Mereka boleh mengadakan sesi perbincangan untuk memahami apa yang kanak-kanak pelajari dari cerita ini dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Kami berharap guru dan ibu bapa dapat membimbing kanak-kanak dalam memahami dan menghayati nilai-nilai dari cerita ini. Selain itu, kami juga berharap agar mereka dapat memanfaatkan bahan-bahan percuma yang kami sediakan untuk memperkaya pengajaran dan pembelajaran. Dengan kerjasama bersama, kita dapat membentuk generasi muda yang berani, bijak, dan bertanggungjawab.