DSKP Bahan Pengajaran DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3

Bahan Pengajaran DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3

12
DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3
Bahan Pengajaran DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3

Bahan Rujukan DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3 merupakan sumber penting bagi guru-guru dalam menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. DSKP atau Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran merangkumi garis panduan, matlamat, dan strategi pengajaran yang perlu dipatuhi dalam penyampaian kurikulum. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai bahan PDF DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3.

Apa itu DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3?

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3 adalah dokumen rasmi yang menyediakan panduan kepada guru-guru mengenai kurikulum dan pentaksiran untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani pada peringkat tahun 3. Ia dirangka untuk memastikan pembelajaran yang sistematik dan efektif bagi pelajar pada peringkat ini. Berikut adalah penerangan mengenai DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3 dalam bentuk bullet:

 • Dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran untuk pelajar tahun 3.
 • Mengandungi penekanan terhadap kemahiran asas seperti koordinasi, kecekapan fizikal, dan kebolehan bermain dalam aktiviti fizikal.
 • Menyediakan garis panduan kepada guru dalam merancang pengajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan dan kebolehan pelajar.
 • Memastikan keselarasan kurikulum dengan objektif pembelajaran negara.
 • Menyediakan panduan mengenai kaedah pentaksiran yang sesuai dengan penilaian kemajuan pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3 adalah penting dalam konteks penyampaian pendidikan. Fungsi-fungsi utamanya termasuk:

 • Menggariskan Matlamat Pembelajaran: Menetapkan matlamat yang jelas untuk pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar tahun 3.
 • Membimbing Pengajaran dan Pembelajaran: Memberikan panduan kepada guru dalam merancang pengajaran yang berkualiti dan bersesuaian dengan keperluan pelajar.
 • Menyediakan Panduan Pentaksiran: Menetapkan kaedah dan alat pentaksiran yang sesuai untuk mengukur pencapaian pelajar dalam mata pelajaran ini.
 • Membantu Penambahbaikan Berterusan: Memberi landasan untuk penambahbaikan berterusan dalam penyampaian kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Download DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3

Anda boleh memuat turun DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 3 dari laman web Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal pendidikan yang berkaitan. Pastikan untuk mendapatkan versi terkini bagi memastikan maklumat yang diperoleh adalah yang terkini dan sah.

Tujuan Pendidikan Jasmani Tahun 3

Pendidikan Jasmani pada peringkat Tahun 3 bertujuan untuk mencapai beberapa matlamat penting. Guru perlu memberi penekanan kepada:

 1. Pembangunan Kemahiran Asas: Murid perlu memperoleh kemahiran asas dalam pelbagai aktiviti fizikal seperti lari, melompat, dan melempar.
 2. Pemahaman Konsep Kesihatan: Guru perlu menggalakkan pemahaman murid tentang pentingnya menjaga kesihatan fizikal dan mental melalui senaman dan aktiviti fizikal yang berkaitan.
 3. Pembangunan Koordinasi: Guru perlu membantu murid memperbaiki koordinasi motor halus dan kasar melalui pelbagai aktiviti yang melibatkan gerakan badan.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3

Kaedah pengajaran dalam Pendidikan Jasmani Tahun 3 perlu disesuaikan dengan perkembangan fizikal dan kognitif murid pada peringkat ini. Berikut adalah beberapa kaedah yang berkesan berserta penerangan dan rujukan ilmiah yang berkaitan:

 1. Pendekatan Bermain: Menggunakan permainan yang bersifat mendidik untuk mengajar kemahiran motor dan konsep-konsep kesihatan. Contohnya, permainan seperti ‘Catch the Ball’ boleh membantu murid meningkatkan kemahiran menangkap dan melempar bola (Morgan, 2016).
 2. Model Demonstrasi: Guru perlu mempamerkan teknik-teknik yang betul dalam melakukan aktiviti fizikal seperti larian atau melompat. Ini membantu murid memahami dengan lebih baik dan meniru gerakan yang betul (Bryant, 2012).
 3. Pembelajaran Secara Berperingkat: Memulakan dengan aktiviti yang mudah dan meningkatkan kesukaran secara berperingkat. Ini membantu murid memperoleh keyakinan dan kebolehan untuk mencapai matlamat yang lebih tinggi (Halas, 2018).

Kepentingan Pembelajaran Melalui Pendidikan Jasmani Tahun 3

Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani pada peringkat Tahun 3 mempunyai kepentingan yang penting dalam pembangunan holistik murid. Antara kepentingannya ialah:

 1. Pembangunan Kesihatan Fizikal: Melalui aktiviti fizikal yang berterusan, murid dapat meningkatkan tahap kesihatan fizikal mereka, termasuk kekuatan otot dan daya tahan kardiovaskular.
 2. Pembangunan Kesihatan Mental: Aktiviti fizikal dapat membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan keadaan mental secara keseluruhan.
 3. Pembelajaran Sosial: Melalui permainan dan aktiviti berkumpulan, murid belajar tentang kerjasama, komunikasi, dan resolusi konflik, yang merupakan kemahiran sosial yang penting.
 4. Peningkatan Prestasi Akademik: Kajian menunjukkan bahawa pelajar yang terlibat dalam aktiviti fizikal yang berkualiti cenderung mempunyai pencapaian akademik yang lebih baik (Singh et al., 2018).

Dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek ini, guru dapat memastikan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani Tahun 3 memberi manfaat maksimum kepada murid.