DSKP Muat Turun PDF DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

Muat Turun PDF DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

4
DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4
Muat Turun PDF DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

Dalam artikel ini, kami akan membahas tentang Bahan PDF DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4. DSKP merupakan singkatan untuk Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Khususnya, kami akan mengulasnya dengan fokus pada kurikulum tahun 4 untuk mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi.

Apa itu DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4?

DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4 adalah dokumen yang mengandungi garis panduan dan matlamat pembelajaran yang diperlukan untuk mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi pada tahap tahun 4. Dokumen ini disusun berdasarkan kepada kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut adalah penerangan secara lengkap dalam bentuk bullet:

 • DSKP ini merangkumi objektif pembelajaran yang jelas untuk setiap topik dalam mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi.
 • Ia mengandungi butiran tentang topik-topik yang akan dipelajari, termasuk kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar pada tahap tahun 4.
 • Dokumen ini menyediakan panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.
 • Selain itu, DSKP ini juga mengandungi penilaian dan pentaksiran yang sesuai untuk mengukur pencapaian pelajar dalam mata pelajaran tersebut.

Fungsi DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

Fungsi DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4 adalah seperti berikut:

 • Sebagai panduan kepada guru dalam menyusun pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti berdasarkan kepada matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
 • Menjadi rujukan kepada pihak sekolah dalam menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi.
 • Memastikan keserasian dan konsistensi dalam pengajaran dan pembelajaran Reka Bentuk Teknologi di seluruh negara.
 • Memberi panduan kepada ibu bapa tentang apa yang dipelajari oleh anak-anak mereka dalam mata pelajaran tersebut.

Download DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

Anda boleh memuat turun DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4 dari laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui portal e-Pembelajaran. Pastikan untuk merujuk kepada sumber yang sah untuk mendapatkan salinan yang terkini dan sahih.

Tujuan Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

Dalam pengajaran Reka Bentuk Teknologi kepada murid-murid Tahun 4, terdapat beberapa tujuan yang perlu ditekankan oleh guru. Antara tujuan-tujuan ini ialah:

 1. Meningkatkan Kemahiran Kreatif: Guru perlu memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran kreatif murid melalui aktiviti Reka Bentuk Teknologi. Ini termasuk merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid dalam mencipta dan menyelesaikan masalah.
 2. Memupuk Kemahiran Teknikal: Guru harus menggalakkan pemahaman murid terhadap konsep teknikal melalui projek-projek Reka Bentuk Teknologi. Ini termasuk mengajar mereka menggunakan alat dan teknologi yang relevan serta memahami prinsip-prinsip asas rekabentuk.
 3. Mendorong Kolaborasi dan Komunikasi: Pembelajaran Reka Bentuk Teknologi dapat digunakan sebagai platform untuk memupuk kemahiran kerja berkumpulan dan komunikasi. Guru perlu menggalakkan murid untuk bekerjasama dalam projek-projek dan berkongsi idea dengan rakan-rakan.
 4. Memperkukuhkan Pemahaman Terhadap Persekitaran: Melalui Reka Bentuk Teknologi, murid dapat dipupuk kesedaran terhadap impak teknologi terhadap persekitaran. Guru boleh menekankan kepentingan menghasilkan reka bentuk yang mesra alam dan memikirkan impak sosiobudaya produk mereka.

Kaedah Pengajaran Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

Dalam mengajar Reka Bentuk Teknologi kepada murid-murid Tahun 4, terdapat beberapa kaedah yang berkesan untuk digunakan oleh guru:

 1. Pembelajaran Berasaskan Projek: Guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek di mana murid diberi peluang untuk merancang, membangun, dan menilai produk mereka sendiri. Ini membolehkan pengalaman pembelajaran yang holistik dan praktikal.
 2. Demonstrasi Langsung: Guru perlu menyediakan demonstrasi langsung bagi teknik-teknik dan konsep-konsep asas dalam Reka Bentuk Teknologi. Ini membantu murid memahami dengan lebih baik melalui pengalaman langsung.
 3. Pembelajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu menggalakkan pembelajaran yang berpusatkan murid di mana murid diberi peluang untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri dalam Reka Bentuk Teknologi. Ini meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka.
 4. Penggunaan Sumber Sains dan Teknologi: Guru boleh mengintegrasikan teknologi seperti perisian reka bentuk, simulasi komputer, atau peralatan sains dalam pengajaran Reka Bentuk Teknologi. Ini membantu menyampaikan konsep-konsep secara visual dan interaktif.

Rujukan ilmiah yang boleh digunakan untuk sokongan pengajaran Reka Bentuk Teknologi termasuk jurnal-jurnal seperti “Journal of Technology Education” dan “Design and Technology Education: An International Journal”. Selain itu, buku teks seperti “Design and Technology for Children” oleh Marilyn Leask dan “Teaching Design and Technology 3-11” oleh Clare Benson juga merupakan sumber yang berguna.