Buku Panduan & Pengurusan Himpunan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum

Himpunan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum

523

Himpunan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum, Pengurusan kokurikulum adalah proses pengurusan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum di sekolah atau institusi pendidikan. Aktiviti-aktiviti ko-kurikulum merangkumi program-program seperti kelab dan persatuan pelajar, sukan dan permainan, program kemasyarakatan, program kesukarelawan, dan banyak lagi. Pengurusan kokurikulum bertujuan untuk menyediakan peluang-peluang pembelajaran tambahan kepada pelajar di luar bilik darjah, yang membantu dalam pembangunan minda pelajar.

Untuk pengetahuan para guru dan ibu bapa, anda dialu-alukan untuk sertai Telegram rasmi sistem guru online untuk terus dapatkan informasi pendidikan percuma:

sgo

Himpunan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum

Penting untuk seorang guru mempunyai panduan dalam menguruskan kokurikulum sebagai langkah untuk mencapai matlamat dalam akltiviti Kokurikulum. Untuk pengetahuan guru, sebuah buku panduan pengurusan kokurikulum biasanya akan merangkumi perkara-perkara berikut:

1. Objektif Kokurikulum: Menetapkan matlamat dan objektif bagi pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum dalam memastikan pembangunan holistik pelajar.

2. Struktur Pengurusan: Menyusun struktur dan hierarki pengurusan kokurikulum termasuk jawatankuasa kokurikulum, pengetua, guru penasihat, dan lain-lain.

3. Senarai Aktiviti Kokurikulum: Menyediakan senarai aktiviti-aktiviti kokurikulum yang ada di institusi pendidikan serta objektif dan manfaat yang berkaitan.

4. Proses Pendaftaran dan Pemilihan: Menyediakan panduan tentang proses pendaftaran dan pemilihan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang diingini.

5. Pelaksanaan Program: Maklumat mengenai bagaimana program-program kokurikulum perlu dilaksanakan, jadual, lokasi, dan penyediaan sumber yang diperlukan.

6. Penilaian dan rekod prestasi: Bagaimana penilaian pelajar dalam kokurikulum dilakukan, sama ada melalui prestasi, sumbangan, atau kehadiran.

7. Penglibatan Ibu Bapa: Melibatkan ibu bapa dalam proses pengurusan kokurikulum, peranan mereka, dan cara untuk berkomunikasi dengan mereka.

8. Pembangunan Kendiri Pelajar: Menekankan pentingnya pembangunan kendiri melalui kokurikulum dan bagaimana aktiviti-aktiviti tersebut membantu dalam pembangunan pelajar secara keseluruhan.

9. Penjagaan Keselamatan dan Kesejahteraan: Panduan tentang penjagaan keselamatan dan kesejahteraan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti kokurikulum.

10. Komunikasi dan Penyampaian Maklumat: Bagaimana maklumat berkaitan kokurikulum disampaikan kepada pelajar, guru, ibu bapa, dan pihak berkepentingan lain.

11. Kejayaan dan Cabaran: Menyediakan contoh kejayaan dan cabaran dalam melaksanakan program kokurikulum serta cara mengatasi cabaran tersebut.

Buku panduan ini berguna bagi pihak pengurusan sekolah atau institusi pendidikan untuk memastikan pelaksanaan kokurikulum yang berkesan dan memaksimumkan manfaat kepada para pelajar. Biasanya, buku panduan ini disusun mengikut garis panduan dan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran atau badan pengawal pendidikan di negara tersebut.

Berikut Adalah Himpunan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum:

Diharapkan para guru menggunakan dan memanfaatkan sebaik mungkin bahan yang admin sediakan bagi memastikan para guru mudah dalam proses pengajaran di sekolah. Ianya adalah satu kebanggan dan kesyukuran untuk admin menabur khidmat kepada para guru.
Dapatkan juga bahan yang lain:

Checklist Penting Untuk Guru Dalam Aktiviti Kokurikulum

Berikut adalah contoh checklist untuk guru yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum:

1. Kenal Pasti Matlamat dan Objektif Aktiviti:

 • Sedia maklumat mengenai matlamat dan objektif setiap aktiviti kokurikulum yang terlibat.
 • Pastikan aktiviti berpihak kepada pembangunan holistik pelajar.

2. Perancangan Aktiviti:

 • Rancang jadual aktiviti kokurikulum dan pastikan kesesuaian dengan jadual pembelajaran utama.
 • Tetapkan lokasi dan sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti.
 • Libatkan pelajar dalam perancangan aktiviti supaya mereka merasa terlibat.

3. Penilaian Pelajar:

 • Tetapkan kriteria penilaian yang jelas untuk aktiviti kokurikulum.
 • Pantau kemajuan dan pencapaian pelajar dalam aktiviti tersebut.
 • Penilaian boleh berdasarkan prestasi, sumbangan, atau kehadiran.

4. Keselamatan dan Kesejahteraan:

 • Pastikan tempat dan peralatan aktiviti adalah selamat untuk digunakan.
 • Maklumkan pelajar tentang langkah-langkah keselamatan dan peraturan yang perlu diikuti.

5. Komunikasi dengan Ibu Bapa:

 • Berkomunikasi dengan ibu bapa mengenai aktiviti kokurikulum dan manfaatnya bagi pembangunan pelajar.
 • Berikan maklumat mengenai jadual, tempat, dan sebarang keperluan khusus.

6. Berhubung dengan Pelajar:

 • Berinteraksi secara positif dengan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.
 • Bantu pelajar untuk mengatasi cabaran dan memberi dorongan kepada mereka.

7. Kerjasama dengan Rakan Guru:

 • Berkongsi maklumat dan pengalaman dengan rakan guru yang terlibat dalam kokurikulum.
 • Berkerja secara berpasukan untuk memastikan kejayaan aktiviti.

8. Kreativiti dan Inovasi:

 • Galakkan pelajar untuk memberikan idea dan usulan untuk peningkatan aktiviti.
 • Fokuskan pada cara-cara kreatif dan inovatif untuk membuat aktiviti menarik dan bermakna.

9. Merekod dan Laporan:

 • Merekod kehadiran pelajar dan pencapaian mereka dalam aktiviti kokurikulum.
 • Sediakan laporan kemajuan dan kejayaan aktiviti untuk tujuan penilaian dan penguatkuasaan.

10. Penyesuaian dan Peningkatan:

 • Lihat semula aktiviti dan identifikasi potensi peningkatan.
 • Ambil tindakan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan keberkesanan aktiviti.

11. Keperluan Khusus Pelajar:

 • Ambil kira keperluan khas pelajar dan beri sokongan yang sesuai dalam aktiviti kokurikulum.

Ingatlah bahawa checklist ini boleh disesuaikan mengikut keperluan dan kehendak sekolah serta jenis aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan. Diharapkan Checklist ini membantu guru untuk menjalankan aktiviti kokurikulum dengan berkesan dan menyumbang kepada perkembangan minda seorang pelajar.