Buku Panduan & Pengurusan Dapatkan Bahan DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1

Dapatkan Bahan DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1

37
DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1

DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1. Pendekatan kurikulum adalah salah satu aspek penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif di sekolah. DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 adalah salah satu dokumen penting yang digunakan oleh guru untuk merancang pengajaran yang berkualiti dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pada peringkat Tahun 1. Artikel ini akan mengulas dengan lebih mendalam mengenai bahan PDF DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada guru-guru.

Berkenaan Bahan DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1

Apa itu DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1?

DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 merupakan satu dokumen rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan kepada guru-guru Tahun 1 dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Dokumen ini merangkumi matlamat pembelajaran, pencapaian pembelajaran, dan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk disampaikan kepada murid-murid pada peringkat tersebut. Berikut adalah penerangan secara lengkap mengenai DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1:

 • Matlamat Pembelajaran: DSKP ini menetapkan matlamat-matlamat pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada akhir Tahun 1 dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
 • Pencapaian Pembelajaran: Dokumen ini menyatakan pencapaian-pencapaian yang dijangka dapat dicapai oleh murid-murid setelah menyelesaikan aktiviti-aktiviti yang dirancang berdasarkan matlamat pembelajaran.
 • Aktiviti Pembelajaran: Terdapat senarai aktiviti-aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan objektif dan matlamat pembelajaran yang dinyatakan. Aktiviti-aktiviti ini boleh meliputi senaman fizikal, permainan berpasukan, pengenalan kepada kebersihan diri, dan lain-lain.
 • Penilaian: Dokumen ini juga mungkin menyediakan garis panduan mengenai cara-cara penilaian untuk mengukur pencapaian pembelajaran murid-murid dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1

DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 memainkan beberapa fungsi penting dalam konteks pengajaran dan pembelajaran:

 • Panduan Pengajaran: DSKP ini memberikan panduan kepada guru-guru Tahun 1 dalam merancang pengajaran yang sistematik dan berstruktur dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
 • Penentu Matlamat Pembelajaran: Dokumen ini membantu guru dalam menetapkan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid-murid pada peringkat Tahun 1.
 • Rujukan Semasa Pengajaran: Guru dapat merujuk kepada DSKP ini semasa merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran untuk memastikan keserasian dengan kurikulum yang ditetapkan.
 • Penilaian dan Pemantauan: DSKP ini juga berperanan dalam membantu guru dalam menilai pencapaian pembelajaran murid-murid dan membuat pemantauan terhadap perkembangan mereka dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Download DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 Percuma

Untuk memudahkan akses dan penggunaan, DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 boleh didapati secara percuma melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru-guru dan pihak yang berminat boleh mengunjungi laman web tersebut dan memuat turun salinan DSKP tersebut untuk merujuk dan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Juga disarankan untuk sentiasa memeriksa laman web tersebut untuk mendapatkan versi terkini dan kemaskini DSKP tersebut.

Artikel tentang strategi dan kaedah pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 adalah satu topik yang penting untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh bagi pelajar muda. Di bawah ialah struktur yang boleh membimbing penulisan artikel tersebut:

Tujuan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1

Dalam membahas tujuan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) untuk pelajar tahun 1, penting untuk menekankan perkembangan jasmani, kognitif, sosial, dan emosi mereka. Guru perlu memfokuskan pada:

 1. Pembangunan Kesedaran Jasmani: Guru perlu menekankan pentingnya kesihatan fizikal dan kesedaran badan melalui aktiviti fizikal yang menyeronokkan dan bermakna.
 2. Pembangunan Kemahiran Asas: Pelajar perlu mempelajari kemahiran asas seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, dan sebagainya. Ini membantu mereka memperbaiki koordinasi motor halus dan kasar.
 3. Pembinaan Kecergasan: Guru perlu membantu pelajar memahami kepentingan aktiviti fizikal dalam membina kecergasan dan kekuatan badan.
 4. Pembangunan Kesedaran Kesihatan: Pelajar perlu diajar tentang kepentingan menjaga kesihatan diri melalui pemakanan yang sihat, kebersihan peribadi, dan kecergasan fizikal.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1

Dalam mengajar PJK kepada pelajar tahun 1, kaedah pengajaran yang bersifat bermain, menyeronokkan, dan berinteraksi perlu digunakan. Berikut adalah beberapa kaedah yang berkesan:

 1. Permainan dan Aktiviti Bergerak: Gunakan permainan dan aktiviti fizikal yang menyeronokkan untuk mengajar kemahiran asas seperti berlari, melompat, dan menangkap. Contohnya, bermain “berkejar-kejaran” untuk meningkatkan kecepatan atau “main bola” untuk meningkatkan kemahiran menangkap dan melempar.
 2. Model Pengajaran yang Aktif: Guru perlu menjadi model aktif dengan menyertainya dalam aktiviti fizikal bersama pelajar. Ini memberi contoh positif dan meningkatkan interaksi antara guru dan pelajar.
 3. Penggunaan Alat Bantu Pengajaran: Penggunaan alat bantu seperti bola, lencana warna-warni, dan alat pemahaman visual dapat membantu dalam pengajaran konsep kesihatan dan aktiviti fizikal.
 4. Integrasi dengan Pembelajaran Bersepadu: Gabungkan PJK dengan mata pelajaran lain seperti sains (untuk mempelajari tentang tubuh manusia dan kepentingan pemakanan) atau bahasa (melalui aktiviti bercerita tentang kegiatan fizikal).

Rujukan ilmiah seperti buku teks PJK untuk pendidikan awal, jurnal-jurnal pendidikan, dan laman web pendidikan boleh memberikan sokongan teori dan praktikal bagi kaedah pengajaran yang dicadangkan.

Kepentingan Pembelajaran Tahun 1 Melalui Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Pembelajaran melalui PJK pada tahun 1 penting kerana:

 1. Pembangunan Jasmani yang Sihat: Memberi peluang kepada pelajar untuk membina tabiat hidup sihat yang akan mereka praktikkan sepanjang hayat mereka.
 2. Pembangunan Kemahiran Asas: Membantu dalam pembangunan kemahiran motor kasar dan halus yang penting untuk perkembangan keseluruhan pelajar.
 3. Pembinaan Kecergasan Fizikal: Menanamkan kebiasaan hidup aktif dan kecergasan fizikal yang penting untuk kesihatan jasmani dan mental.
 4. Peningkatan Pembelajaran Sosial: Aktiviti fizikal sering melibatkan kerjasama dan komunikasi antara pelajar, membantu dalam pembangunan kemahiran sosial.

Artikel yang komprehensif dan kajian yang teliti dalam bidang ini akan memberi manfaat besar kepada pendidik dan masyarakat yang ingin memahami peranan PJK dalam pembangunan holistik pelajar tahun 1.