Pentaksiran Sumatif Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 3 Penggal 1

Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 3 Penggal 1

238
Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 3
Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 3

Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 3 merupakan bahan penting dalam menguji tahap kefahaman pembelajaran murid bagi subjek matematik untuk murid tahun 3.

“Kesempurnaan diri melalui ilmu pengetahuan adalah langkah pertama menuju keunggulan.” – Khalid Masood

Pendidikan sains memainkan peranan yang penting dalam pembentukan minda generasi masa depan. Justeru, penilaian yang sistematik dan komprehensif diperlukan bagi memastikan pemahaman yang baik dalam bidang ini. Dengan itu, Kertas Pentaksiran Sumatif Sains Tahun 3 Penggal 1/2024 merupakan suatu inisiatif yang disusun oleh cikgu sains dengan teliti bagi memenuhi keperluan kurikulum. Berikut adalah beberapa butiran mengenai modul ini:

Kandungan Modul:

 • Modul ini mengandungi dua set kertas sains yang merangkumi soalan dan skema jawapan.
 • Ia merangkumi dua set pentaksiran sumatif bagi Tahun 3, iaitu Set 1 dan Set 2.
 • Kedua-dua set ini meliputi topik-topik dalam bab 1 hingga 3 dari kurikulum sains Tahun 3. Bagi bab 4, jika ada, hanya terdapat 1-3 soalan dalam modul.

Struktur Soalan:

 • Setiap set soalan terdiri daripada tiga bahagian utama iaitu Bahagian A, B, dan C.
 • Bahagian A memuatkan 13 soalan yang memerlukan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah.
 • Bahagian B dan C masing-masing mempunyai 2 dan 4 soalan yang menguji pemahaman secara mendalam dan kemahiran berfikir aras tinggi.

Penggunaan 2 Bahasa:

 • Modul ini disediakan dalam dwibahasa (DLP), memberikan peluang kepada pelajar untuk memperkukuhkan kefahaman mereka dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 • Ini membantu meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kedua-dua bahasa, sesuai dengan keperluan pendidikan semasa.

Kertas Pentaksiran Sumatif Sains Tahun 3 Penggal 1/2024 tidak sekadar satu alat penilaian, tetapi juga satu sumber pembelajaran yang berharga. Seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, “Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan adalah terhad, sementara imaginasi meliputi seluruh dunia.” Dengan itu, modul ini bukan sahaja membantu dalam penilaian prestasi pelajar, tetapi juga membuka ruang untuk pembelajaran yang kreatif dan menyeluruh dalam bidang sains.

Preview Ringkas Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 3

 • 41 halaman disediakan
 • Merangkumi objektif, skema jawapan, subjektif, dan tahap penguasaan
 • Format PDF dan Word tersedia
 • Menawarkan dwibahasa, dalam rangka program DLP
 • Mengikuti KSSR Semakan
 • Softcopy boleh diakses
 • Diterima melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit