Pentaksiran Sumatif Muat Turun Contoh Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 2 Penggal 1 Terbaru

Muat Turun Contoh Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 2 Penggal 1 Terbaru

89
Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 2

Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 2 Penggal 1 bagi sesi 2024 ini merupakan 1 set soalan pentaksiran sumatif yang sangat baik untuk dijadikan bahan latihan utama anak-anak tahun 2 sama ada semasa di rumah atau di sekolah.

“Sains tidak mengajar kita bagaimana harus berfikir, tetapi ia memerintahkan kita untuk berfikir.” – Albert Einstein

Kertas Pentaksiran Sumatif Sains Tahun 2 Penggal 1/2024 merupakan alat yang penting dalam menilai pemahaman dan kefahaman pelajar terhadap konsep-konsep sains yang diajar dalam kurikulum. Disusun dengan teliti oleh Guru Sains, modul ini memberikan peluang kepada pelajar untuk menguji pengetahuan mereka melalui dua set kertas sains yang menyeluruh.

Berikut adalah butiran penting mengenai modul ini:

Set Modul Komprehensif:

  • Modul ini mengandungi dua set kertas sains lengkap dengan soalan dan skema jawapan.
  • Setiap set meliputi bab-bab utama yang diajar dalam kurikulum Tahun 2.

Format dan Struktur Modul:

  • Modul disediakan dalam dwibahasa/DLP untuk memudahkan aksesibiliti pelajar.
  • Setiap kertas pentaksiran sumatif meliputi tiga bahagian utama: Bahagian A, B, dan C.
  • Bahagian A mengandungi 13 soalan, Bahagian B mengandungi 2 soalan, manakala Bahagian C mengandungi 4 soalan.
  • Modul turut dilengkapi dengan tahap penguasaan untuk membantu pelajar mengukur kefahaman mereka.

Kelebihan Modul:

  • Jawapan lengkap disediakan untuk membantu pelajar memahami konsep-konsep sains dengan lebih mendalam.
  • Modul tersedia dalam format PDF dan Word yang boleh disunting, membolehkan penggunaan yang fleksibel dan penyesuaian mengikut keperluan.

Modul ini bukan sekadar satu alat penilaian, tetapi juga satu sumber pembelajaran yang berharga. Seperti yang diungkapkan oleh Isaac Asimov, “Ilmu tidak pernah memberikan jawapan yang menarik; ia hanya menghasilkan persoalan yang lebih menarik.” Oleh itu, melalui penggunaan modul ini, kita menggalakkan proses pemikiran kritis dan pengembaraan ilmiah yang menyeronokkan di kalangan pelajar.

Sneak Peek Contoh-contoh Soalan Ujian Sumatif Sains Tahun 2

✔ 37 halaman tersedia untuk ujian sumatif sains penggal 1
✔ Objektif, Skema Jawapan, Subjektif, Tahap Penguasaan
✔ 2 format iaitu PDF, Word
✔ Dwibahasa, Dual Language Programme (DLP)
✔ KSSR Semakan terbaru
✔ Salinan softcopy disediakan untuk anda.
✔ Terima melalui e-mel dalam masa 5 – 30 minit