Latihan LATIHAN BINA AYAT BAHASA MELAYU TAHUN 2 DAN 3

LATIHAN BINA AYAT BAHASA MELAYU TAHUN 2 DAN 3

3817

Bagi latihan berikutnya, ia bersesuaian untuk pelajar tahap 1 iaitu tahun 2 dan 3. Latihan ini adalah latihan asas penulisan. Pelajar akan diajar cara membina ayat berdasarkan gambarajah dan perkataan yang terdiri daripada kata kerja. Pelajar hanya perlu menambah objek atau perkataan lain yang bersesuaian untuk membentuk satu ayat lengkap dan menggambarkan situasi seperti dalam gambarajah.

Kebaikan dalam membuat latihan ini secara konsisten adalah pelajar dapat memperbaiki teknik penulisan dengan lebih baik serta pelajar juga dapat menambahbaik pembacaan dan penulisan karangan dengan kepelbagaian perkataan dan tatabahasa yang betul.

Guru boleh menjadikan lembaran kerja ini sebagai latihan semasa mata pelajar bahasa melayu atau boleh juga memberikannya sebagai tugasan masa cuti.

MUAT TURUN SEKARANG :

BINA AYAT TAHUN 2 DAN 3