Latihan Latihan Matematik Tahun 1 = Unit: Operasi Asas, Muka Surat 15&16

Latihan Matematik Tahun 1 = Unit: Operasi Asas, Muka Surat 15&16

1621

Latihan Matematik Tahun 1 Operasi Asas Ms 15&16

Latihan Matematik Tahun 1 = Unit: Operasi Asas, Muka Surat 15&16. Latihan ini dapat membantu kanak-kanak tahap rendah bagi meningkatkan kemahiran Matematik mereka.

Mata pelajaran matematik dapat membantu perkembangan minda kanak-kanak berdasarkan soalan-soalan matematik yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

Dalam melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif, guru menghadapi cabaran seperti penekanan pengajaran matematik yang lebih berfokuskan kepada peperiksaan terutama sekali UPSR dimana peperiksaan ini lebih mementingkan ujian kebolehan pelajar mengingat kembali fakta.

Secara tidak langsung, ianya mendorong para guru untuk hanya memberikan fakta dan mengutamakan penghafalan serta kurang menggalakkan agar pelajar berfikir tentang fakta yang telah dipelajari.

Pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sekolah bersifat reproduction iaitu proses mengeluarkan semula apa yang telah dipelajari tanpa menggalakkan pelajar berfikir (Wenning, 2002). Jika dilihat kepada bentuk soalan sekarang, ianya lebih menjurus kepada mengingatkan semula fakta dan formula yang telah dipelajari. Guru berpendapat bahawa mengajar pelajar menguasai maklumat untuk peperiksaan dan memperkembangkan daya pemikiran pelajar adalah dua matlamat yang berlainan dan bercanggah.

Dapatkan “Latihan Matematik Tahun 1 = Unit: Operasi Asas, Muka Surat 15&16” di sini


Bahan pendidikan ini bertujuan bagi membantu para guru dalam menyediakan bahan pendidikan kepada murid-murid di dalam kelas.

Ibu bapa juga boleh mencetak keluar helaian latihan ini untuk dijadikan sebgai latihan tambahan kanak-kanak semasa di rumah.

MATEMATIK TAHUN 1 OPERASI ASAS MS 15

MATEMATIK TAHUN 1 OPERASI ASAS MS 16

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : LATIHAN MATEMATIK TAHUN 1 OPERASI ASAS, MUKA SURAT 15&16

Diharapkan agar dengan perkongsian Latihan Matematik Tahun 1 ini akan dapat memberikan manfaat kepada para guru, ibu bapa serta kanak-kanak.

Sebelum ini, kami juga ada berkongsi berkenaan dengan bahan pendidikan yang lain seperti:

Selain daripada perkongsian bahan pendidikan, Sistem Guru Online turut menghebahkan informasi berkenaan dengan bantuan kerajaan, bantuan pendidikan dan sebagainya.