Latihan LATIHAN MENGENAL HURUF BESAR

LATIHAN MENGENAL HURUF BESAR

172

LATIHAN MENGENAL HURUF BESAR, Mengenal huruf besar dan kecil adalah sangat penting supaya pelajar dapat membuat perbezaan dan penulisan apabila menulis kata nama khas dan sebagainya. Huruf besar dan kecil tidaklah banyak perbezaannya dan bukanlah terlalu sukar untuk diajarkan dan difahami oleh pelajar. Cuma, ada sesetengah pelajar yang kadang-kala membuat kesilapan dan penulisan apabila menjadi keliru dengan huruf besar dan kecil.

Latihan yang SGO kongsikan kali ini terdiri daripada 8 muka surat. Latihan ini juga bukan sahaja melatih pelajar untuk mengenali dan mengecam huruf besar tetapi juga mereka dapat mengaplikasikan kreativit mereka dalam proses menyiapkan latihan ini.

Latihan ini adalah latihan yang ringan dan santai serta mudah untuk disiapkan. Guru juga boleh memberikan latihan ini sebagai latihan kerja rumah untuk mereka siapkan atau, boleh dilakukan di dalam bilik darjah bersama-sama. Pasti ia akan lebih menarik dan menyeronokkan.

MUAT TURUN SEKARANG

huruf besar