Latihan Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak

Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak

408
Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak
gambar hiasa suasana kanak -kanak membuat Latihan Suku Kata

Kami kongsikan pada kali ini, latihan suku kata untuk kanak-kanak sebagai bahan bantuan meningkatkan kemahiran membaca. bermula daripada umur 5 tahun ramai kanak-kanak dihantar ke tadika, tabika dan taska untuk membiasakan kanak-kanak dengan harapan dapat membaca di awal usia.

Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak

Membaca adalah kemahiran yang sangat penting dalam pembangunan kanak-kanak. Dalam karangan ini, kita akan mengkaji tiga aspek penting berkaitan dengan pendedahan latihan membaca mengikut suku kata untuk kanak-kanak.

Kelebihan Kanak-kanak Pandai Membaca dengan Latihan Suku Kata

Membaca adalah kemahiran asas yang membuka pintu kepada ilmu pengetahuan dan dunia imaginasi. Ini adalah kemahiran yang membolehkan kanak-kanak memahami teks, mengakses maklumat, dan menyebarkan ilmu. Ketika kanak-kanak pandai membaca, mereka mampu:

 • Meningkatkan Pengetahuan: Membaca membantu kanak-kanak memperoleh pengetahuan tentang pelbagai topik, dari sejarah hingga sains dan banyak lagi.
 • Membangunkan Imajinasi: Buku-buku cerita membangkitkan imajinasi dan kreativiti kanak-kanak, membawa mereka ke dunia yang lebih luas daripada kehidupan harian.
 • Meningkatkan Kemahiran Bahasa: Membaca membantu meningkatkan kosa kata, tatabahasa, dan kemahiran menulis.
 • Membentuk Kemahiran Pemikiran Kritis: Dengan membaca, kanak-kanak mempelajari cara berfikir kritis, menilai maklumat, dan membuat kesimpulan.
 • Mengembangkan Kemahiran Sosial: Membaca juga membantu meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak melalui pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan orang di sekeliling mereka.

Peranan Guru Dan Ibu Bapa

Guru di sekolah juga memainkan peranan utama dalam membimbing kanak-kanak dalam kemahiran membaca. Mereka perlu menyediakan pengajaran yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak, menggunakan bahan-bahan pendidikan yang sesuai, dan memberikan sokongan tambahan kepada mereka yang memerlukan.

Pendedahan kepada latihan membaca mengikut suku kata boleh bermula seawal yang mungkin, bahkan sejak usia prasekolah. Kanak-kanak pada peringkat ini sangat menerima pengalaman membaca sebagai aktiviti yang menyeronokkan. Dengan bimbingan dan sokongan yang betul, mereka dapat memahami konsep suku kata dan bunyi awal yang membentuk asas kemahiran membaca.

Tahap Umur Pandai Membaca

Namun, tiada tarikh yang pasti tentang umur berapa seorang kanak-kanak perlu pandai membaca. Setiap kanak-kanak berkembang dengan kadar yang berbeza. Yang penting adalah memastikan bahawa pendedahan mereka kepada pembacaan mengikut suku kata adalah positif dan menyenangkan. Semakin awal usaha dimulakan, semakin baik peluang mereka untuk membina kemahiran membaca yang kukuh.

Ibu bapa dan guru boleh mendapatkan bahan dengan menekan butang di bawah untuk mendapatkan Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak:

Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak
Contoh Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak
Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak
Contoh Latihan Suku Kata Untuk Kanak-Kanak

Disediakan Oleh: Niza Khalid

Faktor Kanak-Kanak Sukar Membaca

Kanak-kanak mungkin menghadapi kesukaran dalam pembelajaran membaca atas beberapa faktor yang berbeza. Faktor-faktor ini boleh menjadi penyebab tunggal atau berinteraksi satu sama lain. Beberapa faktor umum yang boleh menyebabkan kesukaran dalam membaca adalah seperti berikut:

 1. Masalah Kesihatan: Beberapa kanak-kanak mungkin mengalami masalah pendengaran atau penglihatan yang tidak dikesan, yang boleh mempengaruhi kemampuan mereka untuk membaca dengan betul. Gangguan perkembangan seperti disleksia juga boleh menyebabkan kesukaran membaca.
 2. Kurangnya Pendedahan Awal: Kanak-kanak yang tidak diperkenalkan kepada buku dan bahan-bahan bacaan sejak usia prasekolah mungkin memulakan pembelajaran membaca dengan kemahiran yang terhad. Pendedahan awal kepada bahasa tulisan adalah penting.
 3. Kurangnya Sokongan Keluarga: Sokongan keluarga dalam pembelajaran membaca sangat penting. Kanak-kanak yang tidak mendapat sokongan dalam membaca di rumah mungkin menghadapi kesukaran dalam perkembangan kemahiran membaca.
 4. Pendekatan Pengajaran yang Tidak Sesuai: Metodologi pengajaran yang tidak sesuai atau kurang fleksibel dalam menangani gaya pembelajaran yang berbeza boleh menjadi faktor kesukaran membaca. Guru yang tidak dapat mengenal pasti keperluan individu kanak-kanak dan menyediakan bahan yang sesuai boleh menyebabkan kesukaran ini.
 5. Ketidakminatan atau Kecenderungan Negatif: Kanak-kanak yang kurang berminat dalam membaca atau mempunyai pengalaman negatif dengan membaca mungkin kurang termotivasi untuk belajar membaca.
 6. Kemampuan Bahasa Asas yang Lemah: Kemahiran asas dalam bahasa, termasuk kosa kata dan tatabahasa, adalah penting dalam membaca. Kanak-kanak yang mempunyai kemahiran bahasa yang lemah mungkin menghadapi kesukaran membaca.
 7. Kurangnya Latihan dan Amalan: Membaca adalah kemahiran yang perlu dilatih dan diamalkan secara berterusan. Kanak-kanak yang tidak mendapat peluang mencuba membaca secara konsisten mungkin menghadapi kesukaran.
 8. Masalah Perkembangan Lain: Kadang-kadang, masalah perkembangan lain seperti masalah pemusnahan perhatian atau gangguan pembelajaran lainnya boleh mengganggu kemampuan kanak-kanak untuk fokus dan membaca.

Setiap kanak-kanak adalah keunikannya yang tersendiri, dan faktor-faktor yang menyebabkan kesukaran membaca boleh berbeza antara kanak-kanak. oleh itu, Mengenal pasti punca kesukaran membaca adalah langkah pertama dalam membantu kanak-kanak mengatasi masalah ini. Sokongan keluarga, guru yang terlatih, dan pendekatan pengajaran yang sesuai boleh membantu kanak-kanak mengatasi kesukaran membaca dan berkembang dalam kemahiran membaca mereka.