Latihan Latihan Tahun 1: Matematik Tema 1 Operasi Asas Muka Surat 1-2

Latihan Tahun 1: Matematik Tema 1 Operasi Asas Muka Surat 1-2

526

 

latihan Matematik Operasi Asas Muka Surat 1-2

Latihan Tema Nombor dan Operasi

Latihan yang disediakan pada kali ini adalah berkenaan dengan operasi asas yang melibatkan operasi tambah dan tolak.

Di dalam latihan yang disediakan di bawah, kami menggunakan konsep yang mudah bagi memudahkan murid-murid untuk melakukan latihan ini. Elemen yang digunakan adalah jelas bagi memudahkan murid-murid tahun 1 untuk mengira objek yang terdapat di dalam latihan ini.

Latihan operasi tambah dan tolak merupakan operasi asas yang perlu dikuasai oleh murid-murid sebelum meneruskan kepada pecahan, pembahagian dan sebagainya. Guru dan ibu bapa perlulah mempunyai inisiatif sendiri dalam memperkasakan kemahiran mengira dalam kalangan anak-anak murid. Sebagai contoh, mereka boleh menghasilkan sendiri latihan tambahan berkenaan sesuatu mata pelajaran, atau mereka boleh melayari laman web rasmi Sistem Guru Online untuk mendapatkan bahan-bahan pendidikan yang telah disediakan.

Dapatkan “Latihan Matematik Tema 1 Operasi Asas Muka Surat 1-2 ” di sini


Di sini kami menyediakan latihan dua muka surat yang mempunyai latihan operasi asas berkenaan dengan operasi tambah dan tolak.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : Link Download disini

Contoh Latihan Tahun 1 

Kami ada berkongsi berkenaan latihan-latihan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Latihan-latihan ini dihasilkan adalah bagi membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka kerana latihan ini juga dihasilkan seiring dengan RPT setiap mata belajaran. Antara latihannya ialah:

  • Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 Tema 2 Unit 6 Muka Surat 1
  • Latihan Tahun 1 Subjek Sains
  • Bahan Pendidikan Tambahan Subjek Bahasa Inggeris Tahun 1
  • Latihan Tambahan Matematik Tahun 1

Setiap latihan yang disediakan di atas adalah dalam format pdf yang memudahkan lagi para guru untuk mencetak bagi kegunaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Matematik adalah salah satu mata pelajaran yang berkait rapat dengan kehidupan seharian tidak mengira jika ianya hanya melibatkan penggunaan operasi tambah dan tolak sahaja. Jadi, dengan perkongsian Latihan Matematik Tahun 1 Tema 1 Operasi Asas ini kami mengharapkan agar ianya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya guru dan juga ibu bapa.