Modul Modul Rancangan Pendidikan Individu & Pendidikan Khas Pra Tulisan untuk Pemulihan &...

Modul Rancangan Pendidikan Individu & Pendidikan Khas Pra Tulisan untuk Pemulihan & PPKI 170 Pages

801
Modul Rancangan Pendidikan Individu & Pendidikan Khas Pra Tulisan

“Modul Rancangan Pendidikan Individu & Pendidikan Khas Pra Tulisan untuk Pemulihan & PPKI” menyediakan landasan penting bagi pembangunan pendidikan yang inklusif dan menyeluruh. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata yang paling kuat yang boleh digunakan untuk mengubah dunia.”

Dalam dunia pendidikan, keperluan untuk menyediakan pendekatan yang khusus dan berbeza bagi pelajar yang memerlukan bantuan tambahan menjadi semakin penting. Dengan modul ini, kita memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran asas prapenulisan untuk membantu pelajar dalam proses pemulihan dan Pembelajaran Pendidikan Khas Individu (PPKI) dan bukan hanya murid pra sekolah.

Modul ini memainkan peranan penting dalam menyokong keperluan pendidikan pelajar dengan keperluan khas, memberi mereka peluang yang sama untuk belajar dan berkembang sepenuhnya. Dengan pendekatan yang sistematik dan bersepadu, modul ini bertujuan untuk menjadi panduan yang berkesan bagi pendidik, ibu bapa, dan juga pelajar itu sendiri, memastikan bahawa setiap individu mendapat peluang yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualiti.

Sneek Peak Modul Rancangan Pendidikan Individu & Pendidikan Khas Pra Tulisan

Modul Rancangan Pendidikan Individu dan Pendidikan Khas Pra Tulisan ini telah disediakan dan disusun oleh Cikgu Didi.

 • Sasaran modul ini adalah untuk RPI, Pemulihan Khas, dan Pendidikan Khas.
 • Modul ini mengandungi 5 intervensi yang merangkumi:
  • Intervensi menconteng dalam lingkungan kertas.
  • Intervensi menconteng secara bebas.
  • Intervensi menconteng secara terkawal.
  • Intervensi menyurih huruf dan nombor.
  • Intervensi menyalin huruf dan nombor.
 • Modul ini terdiri daripada 170 muka surat.

Download Modul

Untuk mendapatkan modul berikut, anda boleh tekan link yang diberikan dibawah. Semoga bermanfaat.

MODULDOWNLOAD
Rancangan Pendidikan Individu & Pendidiikan Khas Pra TulisanLink Here

Kenali Apa itu Rancangan Pendidikan Individu, Pendidikan Khas dan Kelas Pemulihan

Rancangan Pendidikan Individu

Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu strategi dalam bidang pendidikan khas yang direka khas untuk menyokong keperluan pelajar yang memerlukan bantuan tambahan atau sokongan khusus dalam konteks pembelajaran. Ia merangkumi pelbagai langkah yang diambil untuk merancang pendidikan yang bersesuaian dengan keperluan unik setiap individu, termasuk pelajar yang mempunyai keperluan pendidikan khas seperti disleksia, autisma, kecacatan fizikal, atau masalah pembelajaran lain.

RPI biasanya melibatkan proses penilaian yang komprehensif terhadap keperluan, kebolehan, dan keupayaan pelajar. Setelah penilaian dilakukan, rancangan khusus dibuat untuk menyediakan sokongan dan bimbingan yang sesuai untuk memenuhi keperluan pendidikan setiap individu. Ini boleh termasuk penggunaan kaedah pengajaran yang berbeza, bahan-bahan pembelajaran yang disesuaikan, atau penyediaan perkhidmatan sokongan tambahan seperti terapi pertuturan atau terapi fizikal.

Tujuan RPI adalah untuk memastikan bahawa setiap pelajar mendapat peluang yang sama untuk belajar dan berkembang, walaupun mereka mempunyai keperluan pendidikan yang berbeza. Ia bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang inklusif, di mana setiap individu diiktiraf dan dihargai atas keunikan mereka, dan di mana mereka dapat mencapai potensi maksimum mereka.

Pendidikan Khas

Pendidikan Khas merujuk kepada bidang pendidikan yang memberi tumpuan kepada pelajar yang mempunyai keperluan pendidikan khusus atau keperluan pendidikan yang berbeza daripada kebanyakan pelajar. Ini termasuk pelajar yang mempunyai disleksia, autisma, kecacatan fizikal, kecacatan pembelajaran, masalah pembelajaran seperti ADHD, atau keperluan pendidikan lain yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan.

Objektif Pendidikan Khas adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti dan inklusif kepada setiap individu, tanpa mengira keupayaan atau kekurangan mereka. Ia melibatkan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang disesuaikan, sokongan tambahan seperti terapi pertuturan atau terapi fizikal, dan penekanan yang tinggi pada keperluan dan kebolehan unik setiap pelajar.

Pendidikan Khas berusaha untuk mencipta persekitaran yang merangsang perkembangan holistik pelajar, memastikan bahawa mereka mempunyai peluang yang sama untuk mencapai potensi maksimum mereka dalam bidang akademik, sosial, emosi, dan fizikal. Ini melibatkan kerjasama yang erat antara guru, ibu bapa, dan profesional kesihatan untuk memastikan keperluan setiap pelajar dipenuhi dengan sewajarnya.

Kelas Pemulihan

Kelas Pemulihan adalah program khas yang disediakan dalam bidang Pendidikan Khas.

 • Ia dirancang untuk memberi sokongan tambahan kepada pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran dalam kelas biasa.
 • Biasanya, pelajar yang menghadiri kelas pemulihan adalah mereka yang mengalami kelemahan dalam sesuatu subjek seperti Matematik atau Bahasa.
 • Tujuan utama kelas pemulihan adalah untuk membantu pelajar mengatasi kesukaran mereka dan meningkatkan kebolehan akademik mereka.
 • Program ini disesuaikan dengan keperluan individu setiap pelajar dan menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza daripada kaedah yang digunakan dalam kelas biasa.
 • Selain daripada pembelajaran akademik, kelas pemulihan juga mungkin menyediakan sokongan tambahan seperti bimbingan peribadi atau latihan tajuk tertentu.
 • Pelajar yang mengikuti kelas pemulihan biasanya akan diuji secara berkala untuk menilai kemajuan mereka dan menyesuaikan program mengikut keperluan mereka.