Pra Sekolah Himpunan Pengisian & Aktiviti Minggu Orientasi Prasekolah Minggu 1 Hingga Tamat

Himpunan Pengisian & Aktiviti Minggu Orientasi Prasekolah Minggu 1 Hingga Tamat

2455
Himpunan Pengisian & Aktiviti Minggu Orientasi Prasekolah Minggu 1 Hingga Tamat

Aktiviti minggu orientasi prasekolah dilihat dapat membentuk asas yang kukuh bagi perkembangan awal kanak-kanak terutama mereka yang sudah memasuki prasekolah.

Dalam proses pendidikan prasekolah, aktiviti minggu orientasi memainkan peranan yang penting dalam menyediakan persekitaran yang kondusif untuk memulakan pengalaman pendidikan formal. Seperti yang diungkapkan oleh William James, “Pendidikan adalah proses pembebasan potensi manusia.” Dalam konteks ini, orientasi prasekolah bertujuan untuk membebaskan potensi kanak-kanak dalam aspek moral, sosial, emosi, dan intelektual mereka sebelum memasuki alam persekolahan yang lebih formal.

Aktiviti minggu orientasi prasekolah direka khusus untuk memberikan pengenalan yang menyeluruh kepada kanak-kanak terhadap persekitaran sekolah. Ia membantu mereka merasa selesa dengan suasana baru, rakan sebaya, dan guru-guru mereka. Selain itu, aktiviti ini juga bertujuan untuk membina keyakinan diri, menggalakkan interaksi sosial yang sihat, dan memupuk sikap positif terhadap pembelajaran.

Antara aktiviti yang biasa dijalankan semasa minggu orientasi prasekolah adalah seperti berikut:

 1. Lawatan ke Bilik Darjah: Kanak-kanak diberi peluang untuk mengenali bilik darjah mereka, mengenal pasti lokasi tempat duduk, dan mengemukakan pertanyaan tentang aktiviti harian di sekolah.
 2. Permainan Ice-Breaker: Aktiviti yang menyeronokkan seperti permainan “Nama, Nama, Buah” atau “Bermain Melempar Balon” membantu kanak-kanak untuk mengenali rakan sebaya mereka dan membina hubungan sosial yang rapat.
 3. Sesi Ceramah Ringkas: Guru prasekolah memperkenalkan diri mereka dan menerangkan peraturan dan prosedur di dalam bilik darjah dan sekolah secara umum.
 4. Aktiviti Mewarna dan Melukis: Kanak-kanak diberi peluang untuk meluahkan kreativiti mereka melalui aktiviti mewarna dan melukis yang berkaitan dengan tema pendidikan moral seperti sikap bertimbang rasa, hormat-menghormati, dan kasih sayang.
 5. Pentas Bakat Kecil: Sebuah sesi pentas bakat kecil diadakan bagi kanak-kanak untuk mempersembahkan bakat-bakat mereka seperti menyanyi, menari, atau bercerita pendek. Ini membantu mereka merasa dihargai dan memberikan pengalaman awal dalam berkomunikasi di hadapan khalayak.

Dengan menggabungkan pelbagai aktiviti yang merangkumi aspek sosial, emosi, dan intelektual, minggu orientasi prasekolah memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memulakan perjalanan pendidikan mereka dengan yakin dan positif. Dengan kata lain, ia membentuk asas yang kokoh bagi perkembangan awal mereka dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maria Montessori, “Pendidikan adalah suatu bantuan kepada hidup; melalui pengetahuan, kita memandang hidup.” Dalam konteks ini, minggu orientasi prasekolah adalah langkah awal yang penting dalam membantu kanak-kanak memandang hidup dengan penuh keceriaan dan keazaman untuk belajar.

Bahan Lengkap Pengisian dan Aktiviti Minggu Orientasi Prasekolah

Minggu Pertama

Modul Preview

 • Modul ini terdiri daripada 50 halaman yang merangkumi bahan bantu mengajar dan lembaran kerja (LK) yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah.
 • Dokumen boleh diakses dalam format PDF, Power Point, dan Word untuk kemudahan penggunaan.
 • Disampaikan dalam Bahasa Malaysia untuk memudahkan pemahaman kanak-kanak.
 • Menepati keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).
 • Tersedia dalam format softcopy dan boleh diterima melalui e-mel dalam masa 5 hingga 30 minit.
BAHANDOWNLOAD
MINGGU 01DOWNLOAD DISINI

Tujuan Aktiviti

 • Mengenalkan kanak-kanak kepada persekitaran sekolah secara perlahan-lahan.
 • Membangunkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian dalam kanak-kanak.
 • Membantu kanak-kanak berinteraksi dengan rakan sebaya dan guru.
 • Memperkenalkan konsep-konsep asas melalui aktiviti yang bermain dan menyeronokkan.

Dapatkan Bahan Mengikut Minggu

Untuk memudahkan para guru prasekolah, berikut pihak kami telah senaraikan semua bahan dibawah mengikut minggu-minggu pembelajaran. Sila tekan link yang diberikan dan anda akan dibawah ke web untuk download bahan. Sila pilih bahan mengikut minggu yang betul.

PENGISIANAKTIVITI
MINGGU 01DOWNLOAD BAHAN
MINGGU 02DOWNLOAD BAHAN
MINGGU 03AKAN DI UPDATE
MINGGU 04AKAN DI UPDATE
MINGGU 05AKAN DI UPDATE
MINGGU 06AKAN DI UPDATE
MINGGU 07AKAN DI UPDATE
MINGGU 08AKAN DI UPDATE

Minggu orientasi prasekolah adalah langkah yang penting dalam membangunkan anak-anak secara menyeluruh. Dengan modul yang lengkap dan rancangan aktiviti yang sesuai, kita dapat memberikan pengalaman positif yang akan membantu mereka berasa selesa dan bersemangat untuk memulakan perjalanan pendidikan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Maria Montessori, “Pendidikan adalah proses hidup dan bukan hanya persiapan untuk hidup.” Melalui aktiviti-aktiviti orientasi ini, kita membentuk asas yang kukuh bagi perkembangan mereka.