Informasi 6 Contoh Penulisan Refleksi RPH Melihat Penyertaan Murid dalam Aktiviti PdPc

6 Contoh Penulisan Refleksi RPH Melihat Penyertaan Murid dalam Aktiviti PdPc

339
Contoh Penulisan Refleksi RPH Melihat Penyertaan Murid dalam Aktiviti PdPc

Penyertaan Murid dalam Aktiviti PdPc (Pembelajaran dan Pengajaran dengan Pemikiran Kritis) merupakan unsur penting dalam mencapai objektif pembelajaran yang berkesan. Aktiviti PdPC bertujuan untuk membina kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan analitikal dalam kalangan murid, yang merupakan asas kepada pembangunan insan yang holistic.

Dalam konteks ini, penyertaan murid bukan sekadar sebagai penerima maklumat, tetapi sebagai rakan kongsi dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, artikel ini akan meneroka secara ringkas mengenai pentingnya penyertaan murid dalam aktiviti PdPC dan impaknya terhadap pencapaian pembelajaran.

Contoh Penulisan Refleksi RPH Melihat Penyertaan Murid di dalam Aktiviti PdPc

Senarai Contoh Beberapa Penulisan Refleksi RPH Melihat Penyertaan Murid dalam Aktiviti PdPc

Hari ini kita akan kongsikan beberapa penulisan refleski RPH yang fokus kepada melihat penyertaan murid dalam aktiviti pdpc.

  • “Murid-murid telah menyertai aktiviti P&P dengan jayanya.”
  • “Hanya sebahagian murid-murid yang mengikuti PdP, manakala bakinya tidak bersungguh-sungguh dalam PdP.”
  • “Beberapa murid terlibat dengan aktif dalam PdPC, sementara yang lain memerlukan dorongan tambahan untuk menyertai sepenuhnya.”
  • “Penyertaan murid dalam PdPC adalah berbeza-beza, beberapa menunjukkan penglibatan penuh, sementara yang lain perlu bimbingan tambahan untuk melibatkan diri secara aktif.”
  • “Terdapat variasi dalam penglibatan murid dalam PdPC, yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesemua murid terlibat sepenuhnya.”
  • “Sementara beberapa murid mengambil bahagian secara aktif dalam PdPC, kami sedang berusaha untuk membimbing yang lain agar turut serta dengan lebih bersemangat.”