RPH 20 Contoh Penulisan Refleksi Umum Terbaik dalam Penulisan RPH Guru

20 Contoh Penulisan Refleksi Umum Terbaik dalam Penulisan RPH Guru

19595
20 Contoh Penulisan Refleksi Umum Terbaik dalam Penulisan RPH Guru

Contoh Penulisan Refleksi merupakan 1 contoh lengkap untuk membantu para guru menulis RPH dengan lebih mantap. Dalam era pendidikan yang semakin menuntut kecekapan dan keberkesanan, peranan guru sebagai fasilitator pembelajaran menjadi semakin penting. Salah satu aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah penulisan RPH atau Rancangan Pengajaran Harian. RPH tidak hanya merupakan panduan bagi guru untuk merancang dan melaksanakan sesi pembelajaran, tetapi juga menjadi medium refleksi yang membolehkan guru menilai kesesuaian dan keberkesanan kaedah pengajaran mereka.

Dalam karangan ilmiah ini, kami akan meneliti dengan lebih mendalam mengenai “20 Contoh Penulisan Refleksi Umum Terbaik dalam Penulisan RPH Guru“. Refleksi ini merupakan hasil pengalaman dan kebijaksanaan yang diperoleh oleh para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan memahami contoh-contoh ayat refleksi yang terbaik, para guru dapat mengukur prestasi dan kesan pengajaran mereka dengan lebih sistematik dan berkesan.

Melalui kajian ini, kami berharap untuk memberikan panduan yang berguna kepada para pendidik dalam menulis refleksi yang bermakna dan berkualiti dalam penulisan RPH. Semoga karangan ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada para guru dalam usaha mereka untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

20 Ayat Contoh Penulisan Refleksi Umum

Contoh ayat refleksi ini boleh diubah suai mengikut keperluan dan kesesuaian guru di dalam kelas. Perhatikan apa hasil pengajaran dan bilangan murid yang mencapai objektif, tidak mencapai objektif dan lain-lain perkara yang menjadi pembolehubah dimanipulasi.

20 Contoh Penulisan Refleksi Umum Terbaik dalam Penulisan RPH Guru
20 Contoh Penulisan Refleksi Umum Terbaik dalam Penulisan RPH Guru

Berikut kami kongsikan senarai refleksi penulisan rph tersebut:

 • Sesi P&P telah mencapai objektif/target yang diingini.
 • Murid – murid dapat menguasai kesemua aras P&P.
 • Murid-murud dapat menguasai kesemua kemahiran yang dipelajari.
 • Murid-murid dapat menguasai kemahiran pembelajaran secara intensif.
 • Murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan 10 daripadanya mencapai target.
 • Murid-murid dapat menguasai aras satu dan dua daripada hasil pembelajaran.
 • 5 daripada 30 murid-murid tidak menguasai hasil pembelajaran.
 • 10 daripada 30 murid-murid tidak mencapai objektif pengajaran.
 • 5 daripada 30 murid-murid tidak menguasai aras 3 daripada hasil pembelajaran.
 • 10 daripada 30 murid-murid tidak menguasai aras 2 daripada hasil pembelajaran.
 • Murid-murid telah menyertai aktiviti P&P dengan jayanya.
 • Sebahagian murid-murid tidak terlibat dalam aktiviti P&P kerana kesuntukan masa.
 • Murid-murid kelihatan tidak seronok kerana ketiadaan BBM yang menarik dan bersesuaian.
 • Sebahagian murid-murid kelihatan tidak seronok kerana ketiadaan BBM yang menarik dan bersesuaian.
 • Hanya sebahagian murid-murid yang mengikuti PdP, manakala bakinya tidak bersungguh-sungguh dalam PdP.
 • Sebahagian pelajar tiada di dalam kelas kerana menghadiri aktiviti luar kelas.
 • PdP ditangguhkan kerana menghadiri mesyuarat / mesyuarat guru.
 • PdP ditangguhkan kerana menghadiri program luar kelas.
 • PdP ditangguhkan kerana menghadiri program luar sekolah.
 • Aktiviti P&P tidak dapat berjalan dengan sempurna pada tempoh yang ditetapkan atas sebab yang tidak dapat dielakkan.
 • Sebahagian aktiviti P&P perlu diulang semula kerana murid2 tidak menguasai objektif pembelajaran.

Selain contoh penulisn refleksi ini, terdapat 8 lagi contoh refleksi yang boleh ditulis mengikut keadaan pdpc yang dilaksanakan oleh guru. Untuk itu, anda boleh lebih senarai di dalam table di bawah.

Contoh Penulisan Refleksi Senarai Refleksi
Objektif P&P TercapaiTekan Sini
Pencapaian Kemahiran MuridTekan Sini
Mencapai Objektif PembelajaranTekan Sini
Pencapaian Hasil PembelajaranTekan Sini
Penyertaan Murid dalam Aktiviti P&PTekan Sini
Ketiadaan BBM dan Keseronokan MuridTekan Sini
Sebab-sebab Ketidakhadiran MuridTekan Sini
Halangan dalam Aktiviti P&PTekan Sini

Itu sahaja dari kami, semoga perkongsian ini bermanfaat bagi para guru sekalian.