RPH Contoh Penulisan Refleksi RPH Jika Ingin Menyatakan Sebab-sebab Ketidakhadiran Murid

Contoh Penulisan Refleksi RPH Jika Ingin Menyatakan Sebab-sebab Ketidakhadiran Murid

157
Contoh Penulisan Refleksi RPH Jika Ingin Menyatakan Sebab-sebab Ketidakhadiran Murid

Ketidakhadiran murid merupakan satu isu yang kerap dihadapi oleh para pendidik di seluruh dunia. Sebagai guru, penting bagi kita untuk memahami sebab-sebab di sebalik ketidakhadiran murid agar kita dapat mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengetahui punca-punca ketidakhadiran murid, kita dapat merancang strategi yang lebih berkesan bagi meningkatkan kehadiran dan keberkesanan proses pembelajaran. Oleh itu, dalam mukaddimah ini, kita akan mengkaji beberapa sebab utama ketidakhadiran murid dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah ini.

Contoh Penulisan Refleksi RPH Jika Ingin Menyatakan Sebab-sebab Ketidakhadiran Murid

 • Sebahagian pelajar tiada di dalam kelas kerana menghadiri aktiviti luar kelas.”
 • “PdP ditangguhkan kerana menghadiri mesyuarat / mesyuarat guru.”
 • “Kehadiran sebahagian pelajar berkurangan hari ini kerana mereka terlibat dalam aktiviti luar kelas yang berkaitan dengan pembangunan kendiri.”
 • “Beberapa murid tidak hadir dalam kelas hari ini kerana terlibat dalam program luar yang telah dirancang sebelumnya.”
 • “Ketidakhadiran pelajar hari ini disebabkan oleh penyertaan mereka dalam aktiviti luar yang memberi peluang untuk pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah.”
 • “Penangguhan PdP pada hari ini adalah disebabkan oleh keperluan untuk mengadakan mesyuarat penting bagi guru-guru untuk membincangkan perkembangan dan strategi pengajaran yang baru.”
 • “Aktiviti pembelajaran hari ini ditangguhkan kerana kehadiran sebahagian guru-guru dalam mesyuarat yang penting untuk menyelaraskan kurikulum dan penilaian.”
 • “Pelajar-pelajar yang tidak hadir dalam kelas hari ini adalah disebabkan oleh penglibatan mereka dalam aktiviti luar yang menyumbang kepada pembangunan keseluruhan mereka.”
 • “Kehadiran pelajar berkurangan hari ini kerana mereka terlibat dalam program kokurikulum yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran mereka.”
 • “Penangguhan PdP pada hari ini adalah untuk memberi peluang kepada guru-guru untuk menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan pemantauan dan penambahbaikan proses pengajaran.”
 • “Sebahagian pelajar tidak hadir dalam kelas hari ini kerana mereka terlibat dalam aktiviti luar yang memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran sosial dan kepimpinan.”
 • “Aktiviti pembelajaran hari ini ditangguhkan kerana kehadiran guru-guru dalam mesyuarat guru yang membincangkan strategi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.”