Pentaksiran Sumatif Download Softcopy Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 1 Penggal 1 Terbaru

Download Softcopy Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 1 Penggal 1 Terbaru

123
Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 1

Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 1 ini merupakan antara yang terbaik bagi perkongsian kami pada musim kali ini. Jadi kami harapkan semoga perkongsian kali ini mendapat manfaat kepada anda semua.

Berikut adalah 2 set kertas pentaksiran sumatif Bahasa Melayu untuk tahun 1 pada penggal 1/2024 yang telah disiapkan dan disusun oleh para guru Bahasa Melayu. Setiap modul terdiri daripada 2 set kertas Bahasa Melayu, termasuk soalan dan skema jawapan. Ia terdiri daripada Pentaksiran Sumatif Penggal 1/2024 Bahasa Melayu Tahun 1 Set 1 dan Set 2. Soalan-soalan diperincikan kepada 4 bahagian yang terdiri daripada Bahagian A, B, C, dan D.

Bahagian A mempunyai 15 soalan, manakala Bahagian B, C, dan D masing-masing mempunyai 2 soalan. Jawapan lengkap telah disediakan untuk kesemua soalan. Modul ini juga boleh didapati dalam format PDF dan Word yang membolehkan pengeditan. Seperti kata Thomas A. Edison, “Kegigihan itu adalah 1 peratus inspirasi dan 99 peratus peluh keringat.”

Contoh Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 1

  • 22 halaman
  • Tujuan, Skema Jawapan, Subjektif disahkan
  • Format PDF, Word
  • Dalam Bahasa
  • Disemak KSSR
  • Salinan softcopy
  • Terima e-mel dalam tempoh 5 – 30 minit