Pentaksiran Sumatif Muat Turun Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 2 Penggal 1

Muat Turun Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 2 Penggal 1

210
Muat Turun Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 2 Penggal 1

Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 2 bakal menjadi set soalan pentaksiran sumatif terbaik yang ada di pasaran sekarang.

Pentaksiran adalah satu aspek penting dalam bidang pendidikan yang memberi gambaran tentang pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Begitu juga dalam Bahasa Melayu, di mana kefahaman dan penggunaan bahasa ibunda kita penting dalam pembelajaran.

Dengan itu, Cikgu Bahasa Melayu telah menyusun dan menyediakan 2 set kertas pentaksiran sumatif bagi Bahasa Melayu Tahun 2 untuk Penggal 1/2024. Setiap set kertas ini, iaitu “Pentaksiran Sumatif Penggal 1/2024 Bahasa Melayu Tahun 2 Set 1” dan “Pentaksiran Sumatif Penggal 1/2024 Bahasa Melayu Tahun 2 Set 2”, memastikan bahawa pelajar dapat diuji secara menyeluruh dalam pelbagai aspek bahasa Melayu.

Setiap set soalan terbahagi kepada empat bahagian yang berbeza. Bahagian A mengandungi 15 soalan yang menjurus kepada pemahaman dan kefahaman terhadap isi kandungan bahasa Melayu. Sementara itu, Bahagian B, C, dan D masing-masing mengandungi 2 soalan yang melibatkan kemahiran menulis, membaca, dan menyusun ayat.

Tidak lupa, jawapan lengkap disediakan bagi membantu pelajar memeriksa dan memahami kesilapan yang dibuat. Modul ini turut boleh didapati dalam format PDF dan Word, memudahkan pelajar dan guru dalam mengakses dan menggunakan bahan pentaksiran ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, “Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.” Oleh itu, penyediaan modul pentaksiran yang berkualiti dalam Bahasa Melayu adalah penting untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan kefahaman yang mendalam terhadap bahasa kebangsaan kita.

Preview Ringkas Soalan Ujian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 2

  • 22 Muka surat
  • Pengecaman Objektif, Skema Jawapan, Subjektif
  • PDF, Word
  • Dalam Bahasa
  • KSSR Semakan
  • Salinan softcopy
  • Terima e-mel dalam masa 5 – 30 minit