Pentaksiran Sumatif Download Test Soalan Ujian Sumatif English Year 1 Penggal 1 Terbaru

Download Test Soalan Ujian Sumatif English Year 1 Penggal 1 Terbaru

45
Download Test Soalan Ujian Sumatif English Year 1 Penggal 1 Terbaru

Terdapat dua set Soalan Ujian Sumatif English Year 1 Penggal 1 tahun 2024. Penyediaan dan susunan kertas tersebut adalah hasil usaha daripada Teacher English, yang bertujuan untuk memastikan kecekapan dan kesesuaian ujian dengan format pentaksiran bilik darjah terkini.

Kedua-dua set kertas ujian ini direka khusus untuk memenuhi keperluan silibus Bahasa Inggeris KSSR semakan. Mereka terdiri daripada pelbagai jenis soalan, termasuk soalan objektif dan subjektif. Soalan-soalan ini dirancang untuk mempersiapkan murid secara menyeluruh bagi pentaksiran bilik darjah. Selain itu, setiap set ujian juga mengandungi soalan-soalan HOTs (Higher Order Thinking Skills), yang membantu meningkatkan kemahiran berfikir kreatif dan kritis murid.

Setiap kertas ujian dilengkapi dengan kertas jawapan bagi kemudahan murid dalam menjawab soalan. Tambahan pula, skema jawapan disediakan bagi setiap kertas, yang tidak hanya memberikan jawapan yang tepat, tetapi juga penerangan yang komprehensif. Ini bertujuan untuk membantu murid memahami konsep yang diajar dan mempersiapkan mereka secara lebih baik untuk pentaksiran.

Untuk memudahkan penggunaan, kertas soalan dan jawapan disediakan dalam dua format yang berbeza, iaitu dalam format PDF dan Microsoft Word yang boleh diedit. Ini membolehkan guru-guru untuk mengadaptasi kertas-kertas tersebut mengikut keperluan bilik darjah masing-masing. Dengan ini, penggunaan kertas pentaksiran sumatif ini diharapkan dapat membantu meningkatkan tahap pemahaman dan pencapaian Bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid tahun 1.

Sneak Peek Soalan Ujian Sumatif English Year 1 Penggal 1

  • Disahkan, terdapat 24 muka surat secara keseluruhan.
  • Bahan ini merangkumi komponen objektif, skema jawapan, dan subjektif.
  • Disediakan dalam format PDF dan Word, khususnya dalam Bahasa Inggeris.
  • Selaras dengan kurikulum semakan KSSR, memastikan kebolehpercayaan dan kesesuaian dengan piawai.
  • Selain itu, softcopydisediakan untuk pengedaran yang mudah, dan penghantaran melalui emel disediakan dalam masa 5-30 minit.