Pentaksiran Sumatif Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 4 Penggal 1 Latest

Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 4 Penggal 1 Latest

118
Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 4 Penggal 1 Latest

Contoh Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 4 Penggal 1 Latest ini merupakan antara bahan hot yang begitu popular dikalangan ibubapa dan guru.

Dua set kertas pentaksiran sumatif untuk mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 4 telah disediakan untuk Penggal 1/2024 oleh Guru Pendidikan Islam. Setiap set kertas terdiri daripada soalan dan skema jawapan yang khusus disusun bagi penilaian murid-murid.

Dalam setiap set kertas, terdapat dua pilihan untuk pentaksiran, iaitu Set 1 dan Set 2. Setiap set kertas meliputi enam bahagian penting, termasuk Al-Quran, Akidah, Jawi, Ibadah, Sirah, dan Adab. Modul ini dirangka dalam dwibahasa untuk memudahkan pemahaman.

Setiap soalan dibahagikan kepada dua bahagian, A dan B, dengan jumlah soalan yang ditetapkan untuk setiap bahagian. Guru juga telah menyediakan jawapan lengkap bagi memudahkan penilaian. Format soalan disediakan dalam dua jenis, iaitu PDF dan Word, yang membolehkan penyesuaian mengikut keperluan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan penilaian berkesan bagi pembangunan pendidikan pelajar.

Contoh Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 4 Penggal 1 Latest

Berikut adalah butiran mengenai kertas pentaksiran sumatif yang telah disediakan:

  • Bilangan mukasurat: 24 mukasurat.
  • Komponen: Merangkumi objektif, skema jawapan, dan subjektif.
  • Format: Tersedia dalam format PDF dan Word.
  • Bahasa: Disediakan dalam Bahasa Melayu dan Jawi.
  • Selaras dengan kurikulum semakan KSSR.
  • Salinan digital mudah diperoleh.
  • Penghantaran e-mel cepat dalam tempoh 5 hingga 30 minit.