Pentaksiran Sumatif Muat Turun Contoh Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 5 Penggal 1

Muat Turun Contoh Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 5 Penggal 1

92
Muat Turun Contoh Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 5 Penggal 1

Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 5 ini merupakan bahan premium yang kami kongsikan kepada anda khas untuk anak-anak tahun 5.

Dalam usaha meningkatkan proses penilaian dan pembelajaran, dua set kertas pentaksiran sumatif Pendidikan Islam untuk tahun 5 bagi penggal 1/2024 telah disiapkan dan disusun oleh guru Pendidikan Islam. Setiap modul terdiri daripada dua set kertas soalan dan skema jawapan, iaitu Pentaksiran Sumatif Penggal 1/2024 Pendidikan Islam Tahun 5 Set 1 dan Set 2.

Modul ini meliputi enam bahagian penting, termasuk Al-Quran, Akidah, Jawi, Ibadah, Sirah, dan Adab, yang merangkumi unit-unit pembelajaran penting. Kertas soalan dibahagikan kepada dua bahagian, Bahagian A dengan 20 soalan dan Bahagian B dengan 4 soalan, untuk memastikan keseluruhan topik disentuh secara menyeluruh. Modul ini turut disediakan dalam dwibahasa, memudahkan pelajar untuk memahami dan menjawab soalan dengan lebih baik.

Selain itu, jawapan lengkap turut disediakan bersama dengan kertas soalan, dan kedua-duanya boleh didapati dalam format PDF serta Word yang boleh disunting. Dengan adanya modul ini, diharapkan proses pembelajaran dan penilaian Pendidikan Islam tahun 5 akan menjadi lebih sistematik dan efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, “Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”

Oleh itu, pendidikan yang berkualiti memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran dan pandangan dunia pelajar.

Preview Ringkas Soalan Ujian Sumatif Pendidikan Islam Tahun 5

Maklumat berikut telah disediakan untuk memudahkan penggunaan dan akses kepada kertas pentaksiran sumatif:

  • Jumlah mukasurat: 23 mukasurat.
  • Kandungan: Terdapat maklumat objektif, skema jawapan, dan subjektif.
  • Format: Fail dalam format PDF dan Word.
  • Bahasa: Tersedia dalam Bahasa Melayu dan Jawi.
  • Keserasian: Direka bentuk mengikut KSSR Semakan.
  • Kemudahan: Disediakan dalam bentuk softcopy yang boleh diakses dengan mudah.
  • Penghantaran: Dijamin terima melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit.