Pentaksiran Sumatif Dapatkan Soalan Ujian Sumatif Sejarah Tahun 4 Penggal 1 Sekarang

Dapatkan Soalan Ujian Sumatif Sejarah Tahun 4 Penggal 1 Sekarang

84
Dapatkan Soalan Ujian Sumatif Sejarah Tahun 4 Penggal 1 Sekarang

Dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman dalam pentaksiran pendidikan, guru-guru memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, dalam pentaksiran sumatif sejarah untuk tahun 4 penggal 1/2024, guru-guru sejarah telah menyusun dengan teliti 2 set kertas pentaksiran yang meliputi soalan dan skema jawapan.

Kertas-kertas ini mencakupi kandungan dari Bab 1 hingga Bab 3, dan mengikuti format ujian terkini, termasuk Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. Jawapan lengkap turut disediakan untuk memudahkan proses penilaian. Kesemua kertas tersebut tersedia dalam format PDF dan Word untuk memudahkan akses dan penyesuaian.

Sebagai usaha untuk memastikan kecekapan dan aksesibiliti, kertas-kertas ini juga dihantar melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit selepas permintaan. Seperti yang diucapkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, “Pendidikan adalah kunci kejayaan dalam hidup.” Dengan persediaan yang teliti dan penyampaian yang efisien, guru-guru membantu membentuk generasi pelajar yang berjaya.

Lihat Sneak Peek Soalan Ujian Sumatif Sejarah Tahun 4

Berikut adalah ringkasan ciri-ciri kertas pentaksiran sumatif:

  • 25 halaman
  • Merangkumi objektif, skema jawapan, dan elemen subjektif
  • Format PDF dan Word
  • Dalam Bahasa Melayu
  • Sesuai dengan KSSR Semakan
  • Tersedia dalam format softcopy
  • Diterima melalui emel dalam tempoh 5 – 30 minit