Pentaksiran Sumatif Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Bahasa Inggeris Year 4 Penggal 1

Download Contoh Soalan Ujian Sumatif Bahasa Inggeris Year 4 Penggal 1

38
Soalan Ujian Sumatif Bahasa Inggeris Year 4

Dengan semangat untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggeris, Teacher English telah mempersiapkan dengan teliti 2 set kertas pentaksiran sumatif untuk tahun 4 pada penggal 1/2024. Kertas-kertas ini dipersembahkan dalam format yang selaras dengan Ujian Akhir Semester Akademik (UASA) terkini untuk memastikan kualiti yang terjamin.

Setiap set kertas ini merangkumi kertas soalan yang mengandungi soalan objektif dan subjektif. Soalan-soalan ini telah dirangka mengikut silibus Bahasa Inggeris KSSR Semakan untuk memastikan kesesuaian dengan kurikulum semasa. Dalam usaha untuk mempersiapkan murid-murid untuk Pentaksiran Bilik Darjah, terdapat pelbagai jenis soalan yang disediakan, termasuk soalan-soalan HOTs (Higher Order Thinking Skills) yang memerlukan analisis yang mendalam.

Bagi memastikan keberkesanan pembelajaran, kertas jawapan turut disediakan bagi setiap soalan. Setiap kertas jawapan dilengkapi dengan skema jawapan yang terperinci, memberikan penerangan yang komprehensif untuk membantu murid memahami konsep dengan lebih baik.

Kertas-kertas ini turut tersedia dalam dua format yang mudah diakses, iaitu dalam format PDF dan Microsoft Word yang boleh diedit. Dengan penyediaan kertas-kertas ini, Teacher English bertujuan untuk memberikan sokongan yang maksimum kepada murid-murid dalam menguasai Bahasa Inggeris dengan lebih baik.

Sneak Peek Soalan Ujian Sumatif Bahasa Inggeris Year 4

  • Verification of 24 Pages
  • Objectivity, Writing, Answer Scheme, Subjectivity Checked
  • Available in PDF and Word Formats
  • Written in English
  • Compliant with KSSR Review
  • Available as Softcopy
  • Email Delivery within 5 – 30 minutes