Latihan TAHAP 1 : LATIHAN BINA AYAT TAHUN 1 2 3

TAHAP 1 : LATIHAN BINA AYAT TAHUN 1 2 3

540

Latihan bina ayat adalah sesuatu yang mudah sekiranya pelajar dapat memahami tatabahasa dengan baik. Penggunaan perkataan, pemilihan kata kerja, kata nama dan menceritakan sesuatu dengan baik dapat dikuasai jika pelajar telah memahami dan mengenalpasti perbezaan yang terdapat dalam tatabahasa.

Pun begitu, ada peringkat-peringkat yang perlu dipelajari sebelum pelajar dapat membina satu ayat lengkap yang sempurna dan mempunyai makna. Untuk mencapai tahap itu, pelajar dan guru perlu bekerjasama untuk memastikan pelajar memahami apa yang dipelajari. Penggunaan perkataan yang betul tanpa loghat dan ringkasan juga sangat membantu dalam pembelajaran.

Lembaran kerja yang Tcer kongsikan ini sesuai diberikan kepada pelajar tahap 1 iaitu tahun 1 2 dan 3 kerana latihan ini merupakan latihan asas yang sangat sesuai bagi pelajar yang masih cuba menguasai pembinaan ayat yang baik.

MUAT TURUN SEKARANG :

bina ayat tahun 1 2 3