Buku Panduan & Pengurusan 8 Jenis Peta Pemikiran (i-Think)

8 Jenis Peta Pemikiran (i-Think)

165462

 

22

8 Jenis Peta Pemikiran (i-Think). Peta Pemikiran atau Peta i-Think merupakan salah satu unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Peta Pemikiran (i-Think) amat digalakkan untuk diaplikasikan dalam aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc). Umum sedia maklum, Peta Pemikiran ini mempunyai 8 jenis iaitu :

  1. Peta Bulatan
  2. Peta Buih
  3. Peta Buih Berganda
  4. Peta Pokok
  5. Peta Dakap
  6. Peta Alir
  7. Peta Pelbagai Alir
  8. Peta Titi

Sehubungan dengan itu, berikut merupakan penerangan berkaitan 8 jenis Peta Pemikiran (i-Think) ini :

1. Circle Map (Peta Bulatan)

10978494 945881085424870 3486491922924788742 n

Circle Map iaitu Peta Bulatan digunakan untuk sumbangsaran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks.

2. Bubble Map (Peta Buih)

10436201 945880975424881 3497061295207167255 n

Bubble Map digunakan untuk meningkatkan kebolehan murid bagi mengenal pasti atau menunjukkan kualiti. Biasanya menggunakan perkataan deskriptif atau huraian.

3. Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)

10676292 945881155424863 6493821614852889954 n

Double Bubble Map digunakan untuk membanding beza sesuatu perkara atau situasi.

4. Tree Map (Peta Pokok)

10985605 945881022091543 1186711541529702307 n

Tree Map digunakan untuk mengklasifikasikan bahan atau idea.

5. Brace Map (Peta Dakap)

10983394 945881052091540 4781786559243296499 n

Brace Map digunakan untuk menganalisis objek fizikal. Garisan sebelah kiri adalah nama atau imej keseluruhan objek. Garisan pada bahagian kedua adalah bahagian utama.

6. Flow Map (Peta Alir)

6peta alir flow map 5 638

Flow Map digunakan untuk membuat urutan sesuatu proses.

7. Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)

10409177 945880998758212 5541881252712756166 n

Multi-flow Map digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis hubungan sebab dan akibat. Segiempat yang berada di tengah adalah peristiwa yang penting. Bahagian sebelah kiri adalah sebab-sebab peristiwa tersebut, manakala bahagian sebelah kanan pula adalah akibat daripada peristiwa tersebut.

8. Bridge Map (Peta Titi)

10968319 945881135424865 3468252098397856646 n

Bridge Map digunakan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor penghubungan.

Sehubungan dengan itu, berikut merupakan “preview” grafik 8 Jenis Peta Pemikiran (i-Think) untuk dimuat turun :

Dapatkan “Grafik 8 Jenis Peta Pemikiran (i-Think)” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘JPEG’ dan dikumpulkan dalam satu “compressed folder” berformatkan .ZIP.

Download : Grafik 8 Jenis Peta Pemikiran (i-Think)

Oleh itu, guru perlulah bijak dalam mengaplikasikan 8 Jenis Peta Pemikiran (i-Think) ini dalam aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) agar mampu “menghasilkan” murid yang mempunyai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) selaras dengan keperluan pendidikan semasa.

REVIEW OVERVIEW
Kualiti Bahan
Previous articleContoh Minit Mesyuarat BOLEH DIEDIT
Next articleHimpunan Terbaik Buku Prasekolah
8-jenis-peta-pemikiran-i-think-2Penerangan dan perkongsian idea yang sangat bagus untuk menerangkan apa itu peta pemikiran atau i-think.