Latihan BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 5

BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 5

75

Set yang kelima memerlukan pelajar untuk membina ayat lengkat menggunakan perkataan yang telah diberikan sebagai panduan. Latihan ini memerlukan pemantauan dari guru dan ibu bapa untuk disiapkan memandangkan pelajar perlu melengkapkan ayat dengan menyambungkan perkataan yang telah diberikan menjadi satu ayat lengkap.

Bagi membantu pelajar menyiapkan tugasan ini, guru atau ibu bapa boleh juga memberikan satu contoh untuk mereka rujuk atau sama-sama menyiapkan tugasan dengan mereka seperti membantu mencadangkan perkataan yang bersesuaian dan membantu mereka untuk memahami maksud ayat yang perlu mereka lengkapkan itu.

Dengan cara tersebut, mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik untuk menyiapkan tugasan tersebut tanpa rasa tertekan.

MUAT TURUN SEKARANG :