Informasi BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 6

BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 6

112

Lembaran kerja set yang ke enam ini agak mencabar dari set yang lain. Set ini mengandungi gambarajah dan juga beberapa perkataan yang diberikan bagi membantu pelajar untuk membina ayat lengkap berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan.

Pelajar diminta untuk menulis ayat lengkap tersebut di ruangan yang telah disediakan. Ayat yang ditulis perlulah mengikut urutan yang betul berdasarkan gambar dan perkataan yang telah disediakan.

Bantuan dan pemantauan guru serta ibu bapa amat diperlukan bagi membantu pelajar menyiapkan tugasan ini dengan baik dan cemerlang tanpa tekanan yang berat.

Guru dan ibu bapa juga boleh memberikan galakan kepada pelajar dalam usaha menyiapkan tugasan dengan memberikan mereka peluang untuk mewarnakan gambarajah tersebut mengikut kreativiti masing-masing dan memberikan ganjaran atau markah tambahan untuk aktiviti tersebut.

MUAT TURUN SEKARANG :