Latihan BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 7

BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 7

123

Set tujuh dalam edisi ini tidak terlalu susah memandangkan ia hampir sama dengan set yang kelima yang telah Tcer kongsikan sebelum ini. Konsep soalannya sama, bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang telah diberikan di ruangan yang disediakan.

Konsep soalan jenis ini tidak terlalu sukar untuk diselesaikan memandangkan perkataan yang diberikan hanya memerlukan beberapa perkataan tambahan untuk dijadikan ayat lengkap.

Pelajar boleh merujuk gambarajah yang diberikan untuk membuat pemilihan perkataan yang bersesuaian dengan situasi yang perlu diceritakan. Bagi latihan seperti ini, Tcer menyarankan pemantauan yang minima dari guru dan ibu bapa memandangkan ia adalah latihan yang hampir sama dengan set sebelum ini.

Namun begitu, sekiranya guru dan ibu bapa merasakan mereka memerlukan bantuan, adalah amat digalakkan untuk dibantu sewajarnya tanpa memberikan tekanan kepada mereka.

MUAT TURUN SEKARANG :