Latihan BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 8

BAHASA INGGERIS TAHAP 1 SENTENCES STRUCTURE SET 8

86

Ini merupakan set yang kelapan untuk edisi ini. Set ini menguji minda pelajar dalam mengenalpasti situasi yang terdapat dala gambarajah dan kemudian membuat pilihan perkataan dari senarai yang diberikan, yang menceritakan atau menggambarkan situasi yang sama seperti dalam gambarajah.

Set ini menarik untuk dilakukan kerana ia bukan sahaja dapat melatih pelajar untuk peka terhadap situasi sekeliling tetapi juga dapat menceritakan semula situasi tersebut dengan baik.

Lembaran kerja ini memerlukan pemantauan yang minima untuk dilakukan, ia juga sesuai untuk dilakukan bersama-sama dalam sesi pembelajaran atau juga boleh dijadikan sebagai latihan sampingan dan kerja rumah.

MUAT TURUN SEKARANG :