Latihan BBM MEMBACA & MENULIS (KENALI SUKUKATA)

BBM MEMBACA & MENULIS (KENALI SUKUKATA)

162

BBM MEMBACA & MENULIS (KENALI SUKUKATA), Bagi pengisian kali ini, Admin kongsikan bahan bantu mengajar yang menarik untuk para guru ajarkan pada kanak-kanak. Bahan bantu mengajar ini mendedahkan kanak-kanak pada latihan membaca dan menulis serta mengenali sukukata. Latihan ini mengandungi 10 muka surat yang terdiri daripada gambarajah beserta nama objek/perkataan yang lengkap dengan perbezaan warna untuk membezakan sukukata.

Latihan ini juga disusuli dengan ruangan khas untuk pelajar membuat latih tubi menulis perkataan yang dipelajari. Ia bukan sahaja menarik dengan gambarajah pelbagai objek tetapi juga amat mudah untuk difahami dan diselesaikan.

Ia boleh dijadikan sebagai latihan sampingan ataupun utama, sama ada dilakukan bersama-sama guru atau juga sebagai kerja rumah kerana ia hanya memerlukan pemantauan yang minima.

MUAT TURUN SEKARANG

latihan membaca menulis kvkv