Latihan BONUS SET : KOLEKSI 39 LATIHAN JAWI PRA SEKOLAH

BONUS SET : KOLEKSI 39 LATIHAN JAWI PRA SEKOLAH

754

LATIHAN JAWI PRA SEKOLAH: Ini adalah bonus set yang mengandungi koleksi latihan jawi untuk pelajar pra sekolah. Set ini mempunyai lebih dari 30 muka surat dan sangat sesuai dijadikan sebagai buku latihan. Latihan yang terkandung dalam set ini juga adalah kategori yang mudah dan senang. Oleh itu, ia amat sesuai diberikan kepada pelajar pra sekolah atau tahap 1 sebagai persediaan atau asas kepada penulisan jawi.

Guru atau ibu bapa boleh mencetak set ini untuk dijadikan sebagai sebuah buku atau boleh juga diberikan lembaran kerja ini setiap hari sebagai latihans sampingan, latihan masa lapang atau kerja rumah masa cuti.

LATIHAN JAWI PRA SEKOLAH
LATIHAN JAWI PRA SEKOLAH

Susunan latihan dalam koleksi ini juga amat teratur dan bersesuaian dengan pembelajaran asas yang diperlukan oleh kanak-kanak. Ia juga mempunyai gambarajah yang boleh diwarnakan sebagai aktiviti samping selepas menyiapkan tugasan.

MUAT TURUN SEKARANG :

Jawi Prasekolah