Latihan LATIHAN PENULISAN JAWI SET 3 (TAHAP 1)

LATIHAN PENULISAN JAWI SET 3 (TAHAP 1)

336

Set 3 merupakan set terakhir dalam edisi tulisan jawi. Set ini mengandungi soalan-soalan yang memerlukan pelajar untuk mengenalpasti huruf yang betul dan menyambung huruf-huruf tersebut agar menjadi satu perkataan atau satu ayat lengkap.

Latihan ini tidak terlalu sukar untuk dilakukan dan hanya memerlukan pemantauan yang minima dari guru dan ibu bapa. Namun begitu, adalah amat digalakkan untuk guru dan ibu bapa sama-sama menemani mereka semasa menyiapkan tugasan bagi memastikann mereka dapat memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan.

Kemahiran tulisan jawi bukan sesuatu yang boleh diwarisi, tetapi ia harus dipelajari, difahami, diterokai dan dihargai dengan baik. Ia tidak boleh disambung sebarangan, atau ditulis mengikut keinginan kerana ia boleh merubah maksud sesuatu perkataan.

MUAT TURUN SEKARANG :

LATIHAN PENULISAN JAWI TAHAP 1 SAMBUNGKAN