Latihan EDISI PRA SEKOLAH : MODUL LEMBARAN KERJA MATEMATIK OPERASI TAMBAH 1-10

EDISI PRA SEKOLAH : MODUL LEMBARAN KERJA MATEMATIK OPERASI TAMBAH 1-10

180

MODUL LEMBARAN KERJA MATEMATIK OPERASI TAMBAH 1-10 bagi subjek matematik pra sekolah adalah melibatkan operasi penambahan yang melibatkan angka 1 hingga 10. Walaupun lembaran kerja ini hanya mempunyai tugasan dan tiada gambarajah menarik, ia adalah satu latihan ringan yang boleh disiapkan dalam jangka masa sekejap jika dipantau oleh ibu atau bapa.

MODUL LEMBARAN KERJA MATEMATIK OPERASI TAMBAH 1-10

MODUL LEMBARAN KERJA MATEMATIK OPERASI TAMBAH 1-10
MODUL LEMBARAN KERJA MATEMATIK OPERASI TAMBAH 1-10

Lembaran kerja ini terdiri daripada 12 muka surat. Ia boleh diselesaikan secara berperingkat atau sebagai sebuah buku latihan lengkap dengan peruntukan masa 1-2jam diiringi masa rehat 15-20 minit.

Bagi menjadikan proses pembelajaran di rumah lebih menarik, ibu bapa juga boleh mempelbagaikan teknik yang boleh digunakan untuk memberikan gambaran jelas mengenai operasi tambah pada anak-anak seperti menggunakan objek dan sebagainya.

MUAT TURUN SEKARANG :

OPERASI TAMBAH 1-10

Kepentingan Subjek Matematik Kepada Kanak-Kanak di Sekolah Rendah

Perkembangan Kemahiran Kewangan: Matematik juga memainkan peranan penting dalam pembangunan kemahiran kewangan dalam kalangan kanak-kanak. Mereka akan dapat memahami konsep perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan perancangan kewangan dengan lebih baik.

Peningkatan Kemahiran Berfikir Kreatif: Matematik melibatkan aspek kreativiti, terutamanya dalam mencari kaedah penyelesaian masalah yang unik. Pembelajaran matematik menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kreatif dan mencari pelbagai cara untuk mencapai keputusan yang diinginkan.

Membina Keyakinan: Mampu menyelesaikan masalah matematik memberikan kanak-kanak rasa pencapaian dan meningkatkan keyakinan diri mereka. Ini penting dalam membentuk sikap positif terhadap pembelajaran secara keseluruhan.