Latihan EDISI PRA SEKOLAH : SAINS (STAY AT HOME ACTIVITY)

EDISI PRA SEKOLAH : SAINS (STAY AT HOME ACTIVITY)

194

Ini adalah modul terakhir bagi matapelajaran sains untuk edisi pra sekolah kali ini. Modul terakhir ini hanya mengandungi 11 muka surat. Lembaran kerja ini juga membawakan tema yang sama seperti modul ketiga.

Namun, lembaran kerja ini mempunyai arahan tugasan yang sedikit berbeza dan memerlukan fokus pelajar. Pun begitu, ia tidak terlalu sukar dan masih menyeronokkan untuk disiapkan.

Pelajar juga boleh mewarnakan gambarajah apabila telah selesai melakukan tugasan yang telah diarahkan.

Lembaran kerja ini juga boleh dijadikan sebagai latihan susulan bagi modul yang ketiga untuk menguji kefahaman dan fokus pelajar semasa menyiapkan tugasan modul tersebut.

Ia juga boleh dicetak sebagai booklet atau minibook yang boleh diselitkan bersama lembaran kerja modul ketiga.

MUAT TURUN SEKARANG :

PRESCHOOL SCIENCE STUDY AT HOME WORKSHEET

Kepentingan Sains kepada Kanak-kanak

Sains ialah bidang pengajian yang mengkaji fenomena alam dan menjawab soalan tentang bagaimana alam semesta berfungsi. Kepentingan sains kepada kanak-kanak adalah sangat besar, kerana sains membantu mereka memahami dunia di sekeliling mereka, merangsang rasa ingin tahu, membina kreativiti, dan mengembangkan kemahiran penting dalam kehidupan mereka.

Dalam artikel ini, kita akan meneroka lebih lanjut tentang beberapa faedah dan nilai sains dalam perkembangan kanak-kanak.

1. Merangsang Rasa Ingin Tahu

Kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu tentang dunia di sekeliling mereka. Melalui sains, mereka diajak untuk menyiasat, bertanya, dan mencari jawapan kepada pelbagai fenomena. Inilah yang menimbulkan rasa ingin tahu dan memupuk semangat untuk terus belajar. Apabila kanak-kanak diajar sains secara interaktif melalui eksperimen dan pengalaman, mereka akan berasa lebih bersemangat untuk belajar dan mencari ilmu baru.

2. Memahami Alam Semesta

Sains membantu kanak-kanak memahami prinsip asas yang mengawal alam semesta, seperti graviti, kemagnetan atau pergerakan planet. Memahami fenomena ini memberi mereka pandangan yang lebih jelas tentang cara dunia berfungsi. Pengetahuan ini juga membantu mereka memahami sebab dan akibat, dan dengan itu, membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan seharian.

3. Bina Kemahiran Kritikal

Pembelajaran sains melibatkan pemerhatian, menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti sedia ada. Ia membangunkan kemahiran kritikal kanak-kanak, seperti berfikir secara kritis dan logik, mengenal pasti masalah, mencari penyelesaian, dan memahami serta menilai sudut pandangan yang berbeza. Kemahiran ini penting dalam membuat keputusan yang baik dan dalam menyelesaikan masalah masa depan.