Latihan LATIHAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 : MODUL 5

LATIHAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 : MODUL 5

282

Ini merupakan modul terakhir untuk edisi latihan bahasa melayu tahun 1. Di dalam modul ini mengandungi latihan objektif tatabahasa yang terdiri daripada enam muka surat. Latihan ini merupakan latihan paling mudah kerana pelajar hanya perlu memilih jawapan dari senarai pilihan jawapan yang telah diberikan.

Walau bagaimanapun, latihan ini masih memerlukan pemantauan minima dari guru atau ibu bapa untuk diselesaikan kerana masih ada sesetengah pelajar yang masih mengalami kesukaran untuk membaca dengan baik dan memahami soalan.

Guru boleh menjadikan latihan ini sebagai salah satu latihan atau aktiviti yang dilakukan di dalam kelas semasa sesi pembelajaran berlaku. Ini adalah lebih baik berbanding membiarkan pelajar melakukannya sendiri.

MUAT TURUN SEKARANG :

LATIH-TUBI-BM-TAHUN-1-MODUL-5